До питання точності визначення координат межових знаків земельних ділянок при кадастрових зніманнях

Надіслано: Лютий 28, 2013
Прийнято: Квітень 23, 2013
1
-
2
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
3
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Розглянуто питання точності визначення координат межових знаківпри існуючих допусках визначення площ земельних ділянок в містах республіканського та обласного підпорядкування.

1. Германова Е. Влияние корреляционных зависимостей между ошибками определения коорди¬нат контурных точек на точность определения площадей земельных участков / Е. Германова, 
Е. Лимарёва // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: зб. наук. праць. – Л., 2002. – 
С. 287–290.
2. Дутчин М. Дослідження точності визначення площ земельних ділянок з врахуванням кількості контурних точок та їх розташування / М. Дутчин, І. Біда, Г. Мельниченко // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: зб. наук. праць. – Л., 2009. – Вип. І ( 17 ). – С. 287–290. 
3. Кадастр населених пунктів : підручник / М. Г. Ступень, Р. Й. Гулько, О. Я. Микула, Н. Р. Шпік. – Л.: “Новий світ – 2000”, 2004. – 392 с.
4. Керівний технічний матеріал з інвентаризації земель населених пунктів (наземні методи) // ГКНТА. – К.: ГУГКК, 1993.
5. Маркузе М. Ю. Оценка точности определения площадей земельных участков застроенных территорий: автореф. дис … канд. техн. наук: спец. 05.24.04 “Кадастр и мониторинг земель” / М.Ю. Маркузе. – М., 2000. – 85 с.
6. Неумывакин Ю. К. Практикум по геодезии : учебное пособие / Ю. Неумывакин, А. Смирнов. – М.: Картгеоцентр – Геодезиздат, 1995. – 315 с.
7. Перович Л. М. Основи кадастру (частина І): навчальний посібник / 
Л. Перович, Б. Волосецький. – Коломия, 2005. – 130 с.
8. Положення по земельно-кадастровій інвентаризації земель населених пунктів. – К.: Держкомзем України, 1997. – 12 с.