ерозія

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЕРОЗІЙНОГО ЗНОШУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КЛАПАННИХ УЩІЛЬНЕНЬ

Мета. Вивчення кінетики ерозійного руйнування елементів клапанного ущільнення під час перетікання робочих середовищ з високими енергетичними параметрами. Методика. Зо об’єкт досліджень обрано запірно-регулюючі елементи клапанного ущільнення, а саме – клапан і сідло. Побудовано модель гідроерозійного зносу руйнування цих елементів. При цьому описано комплекс конструктивних параметрів запірних вузлів, а також параметрів, що відображають фізичні властивості робочого середовища і матеріалу пари клапан - сідло.

Визначення коефіцієнта гідроерозійного зносу ущільнювальних елементів трубопровідної арматури

Побудована модель гідроерозійного зносу ущільнюючих елементів з врахуванням комплексу параметрів, що відображають фізичні властивості рідини і матеріалу ущільнювальних елементів, а також конструктивні параметри клапанів. Для визначення залежності швидкості ерозійного зносу від комплексу параметрів застосовано π-теорему подібності і метод аналізу розмірностей. Наведено вираз, що визначає зміну товщини ерозійного руйнування ущільнювальних поверхонь в часі. Обґрунтовано значення максимально можливої товщини ерозійного руйнування елементів клапанної пари.

Про доцільність дослідження карсту на родовищах калійної та кам’яної солі електричними методами

Дослідження проведено в межах Калуш-Голинського родовища калійної солі. Наведено аналіз системних помилок в геологічній інтерпретації. За результатами інтерпретації виявлено, що розмив соляного дзеркала має площинний характер і повинен ураховуватись при прогнозуванні просідання денної поверхні. Авторами статті запропоновано нові оригінальні підходи комплексної інтерпретації зазначених методів для картування геологічного розрізу.

Застосування методів математичної морфології під час дослідження ерозійних процесів за матеріалами аерофотозйомки

Мета. Встановлення планового розподілу ерозійних “плям” на сільськогосподарських землях на основі опрацювання бінарних зображень матеріалів аерофотознімання із застосуванням методів морфолого-планіметричного аналізу. Методика. Запропонована методика основується на застосуванні нелінійних операторів, які математично описуються теоретико-множинним формалізмом.

Дослідження перенесення гравійно-галькових мас у руслі р.Стрий за даними геодезичного моніторингу

За даними геодезичних вишукувань побудовані поперечні профілі русла р. Стрий, на ділянці поблизу м Стрий. Аналіз результатів спостережень дає можливість зробити висновки про процеси переносу і акумуляції гравійних
і галькових мас в нижчих ділянках р. Стрий.