recognition

Застосування методів розпізнавання випадкових сигналів у прикладних задачах

При вирішенні прикладних задач розпізнавання у галузях радіолокації, радіометеорології, радіомоніторингу та медичної діагностики інформація про розпізнавані об'єкти подається у формі випадкових сигналів, що одержуються за допомогою відповідних фізичних датчиків сигналів. Різні типи випадкових сигналів, які пропонуються для розпізнавання в прикладних задачах, визначають необхідність використання різних імовірнісних моделей для опису сигналів, що приводить до різних методів розпізнавання сигналів.

Функційні можливості системи розпізнавання та ідентифікації користувачів комп’ютера на основі дискретних моделей

In the article the description the system of computer users recognition is offered by means discrete model, that relations the sentinel delays at entered information from a keyboard in the to discrete moment of time. It allowed to increase efficiency of recognition almost in 1,5 time and automates procedure of authentication of users. The main directions of development and application of the systems of recognition and identification created on the basis of discrete models are marked.

Аналіз методів та підходів до побудови систем розпізнаваннята ідентифікації користувачів комп’ютера на основі інформаційних моделей

In this paper we present the comparative methods and algorithms analysis of computer users recognition systems construction with the help of informative keyboard handwriting models. Such analysis allows defining features of each considered approach its advantages and disadvantages as well as the directions of the expedient use.