Визнання та виконання рішень іноземних судів та арбітражів на території України

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-10-number-2-38...
Rostyslav Bundz. Recognition and enforcement of decisions of foreign courts and arbitrations on the territory of Ukraine.

1
Національний університет «Львівська політехніка»

У статті виокремлено актуальну проблему визнання та виконання рішень іноземних судів та арбітражів на території України – обставини, які унеможливлюють, чи ускладнюють таке виконання. Питання щодо визнання та виконання судових рішень іноземних держав в Україні сьогодні не втрачає своєї актуальності. Рішення іноземного суду визнається і виконується в Україні, якщо його визнання і виконання передбачено міжнародними договорами України. Рішення іноземного суду може бути примусово виконано в Україні протягом трьох років з дня набрання ним законної сили. Клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду подається в порядку, передбаченому міжнародними договорами України. Якщо зазначена заява та подані до неї документи не зареєстровані відповідно до вимог, передбачених законодавством, або до неї подано не всі необхідні документи, відповідний суд України повертає їх бенефіціару (його представнику) без розгляду. Питання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду за клопотанням бенефіціара розглядається Апеляційним судом Автономної Республіки Крим, апеляційними обласними, Київським та Севастопольським міськими судами за місцем постійного чи тимчасового проживання або перебування (місцезнаходження) боржника. У разі неможливості визначення місцезнаходження боржника питання про надання допуску до примусового виконання рішення іноземного суду розглядається відповідним судом України за місцезнаходженням майна боржника в Україні. Процедура визнання та надання згоди на виконання рішень іноземних судів, виходячи з положень національного законодавства, є більш спрощеною за своїм змістом від аналогічної стосовно рішень міжнародних арбітражів держави пов’язана зі здійсненням захисту права фізичної та юридичної особи на підставі відповідного рішення на території України.

1. Kuzmenko S. H. Mizhnarodne pryvatne pravo: navch. posib. [International private law: teaching. manual] / N. V. Aliabieva ta in.; za red. S. H. Kuzmenka. Kyiv: Tsentr navch. lit., 2010. 316 s.

2. Fortuna T. Ya. Poniattia ta pravova pryroda vyznannia ta vykonannia rishen inozemnykh sudiv v Ukraini.[ Concept and legal nature of recognition and enforcement of decisions of foreign courts in Ukraine] Advokat. 2011. № 7(130). 496 s.

3. Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy [Civil Procedure Code of Ukraine]: Zakon vid 18 bereznia 2004 r. № 1618-IV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2004. № 40, 40-42. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws /show/1618-15#Text (Accessed: 17.04.2023). [in Ukrainian].

4. Pro mizhnarodne pryvatne parvo [About international private law]: Zakon Ukrainy vid 23 chervnia 2005 r. № 2709-IV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2005. № 32. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws /show/2709-15(Accessed: 17.04.2023). [in Ukrainian].

5. Belikova S. O. Vyznannia ta vykonannia inozemnoho sudovoho rishennia: teoretychni i praktychni aspekty[Recognition and enforcement of a foreign court decision: theoretical and practical aspects]. Naukova stattia 19 s. URL: http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/ bp/catalog/download/35/545/1153-1?inline=1(Accessed: 17.04.2023). [in Ukrainian].