Формування національного бренду України в міжнародній діяльності

2023;
: cc. 297 - 304
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

У статті розглядається вплив національного бренду України на формування іміджу вітчизняних підприємств на міжнародній арені. Стаття базується на аналізі наукових досліджень, статистичних даних та інформації про позиції України в міжнародних рейтингах. Виокремлено критерії формування національного бренду України. Наведено індекси «вимірювання» іміджу країни такі, як: глобальний індекс миру, індекс неуспішності країн, індекс політичного ризику, індекс сприйняття корупції, індекс розвитку людського потенціалу, індекс свободи преси, індекс верховенства права, індекс демократії, глобальний інноваційний індекс тощо. Здійснено SWOT-аналіз розвитку національного бренду України. Встановлено, що імідж України, який змінився внаслідок війни, може мати значущий вплив на сприйняття та конкурентоспроможність вітчизняних підприємств.

 1. Басова А. (2022). Світ про Україну: як за 9 місяців війни змінилась репутація нашої держави. URL: https://podrobnosti.ua/2462882-svt-pro-ukranu-jak-za-9-msjatsv-vjni-zmni....
 2. Руднєва А., Мальована Ю. (2022). Імідж України в умовах сучасних інформаційний процесів: циф- рової трансформації та становлення електронного урядування. Вісник Львівського університету, серія філос.- політолог. Студії, 42, 320–327.
 3. Кучухідзе А. (2023). Візит Байдена на рік вторгнення рф або як змінився імідж України на міжнародній арені. URL: https://weukraine.tv/vizyt-bajdena-na-rik-vtorgnennya-rf-abo-yak-zminyvs... ukrayiny-na-mizhnarodnij-areni/.
 4. Bloom Consulting (2022). The impact of the Russian-Ukrainian war on national brands. URL: https://www.bloom-consulting.com/journal/impact-of-russiaukraine-war-on-nation-brands/.
 5. Brand Finance (2022). Soft power in the world of hard power: The case of Ukraine. URL: https://brand- finance.com/pressreleases/russias-soft-power-collapses-globally-following-invasionattitudes-towards-ukraine-soar.
 6. Brand Finance (2023). Global Soft Power Index 2023: Case of Ukraine. URL: https://brand- finance.com/events/global-soft-power-index-2023-case-of-ukraine.
 7. Eupinions (2023). Opinions, moods and preferences of European citizens. URL: https://eupinions.eu/de/text/anxious-we-stand.
 8. Google Trands (2023). Ukraine. URL: https://trends.google.com.ua/trends/explore?date=now%201- d&q=ukraine&hl=ua.
 9. Google Trands (2023). Ukraine (in the world). URL: https://trends.google.com.ua/trends/ex- plore?date=now%201d&geo=UA&q=ukraine&hl=ua.
 10. Google Trands (2023). War in Ukraine. URL: https://trends.google.com.ua/trends/ex- plore?date=now%201d&q=war%20in%20ukraine&hl=ua.
 11. Кошелєва О.Б. (2020). Міжнародний імідж України як інструмент культурної парадигми. URL: https://www.researchgate.net/publication/352418269_miznarodnij_imidz_ukraini_ak_instrument_kulturnoi_para- digmi.
 12. Лип'яцька М. (2022). За рік бренд України зміцнився у світі. Що це означає для країни? URL: https://nv.ua/ukr/opinion/viyna-yak-zmicnivsya-brend-ukrajini-u-sviti-no....
 13. Нагорняк Т. Л. (2008). Країна як бренд. Національний бренд «Україна». Стратегічні пріоритети, 2008, 4, 220–228.
 14. Палеха Ю.І., Палеха О.Ю., Горбань Ю.І. (2020). Інформаційна культура. Київ: Видавництво Ліра-К.
 15. Сергієнкова О.В., Митрохіна Ю.П., (2021). Міжнародний імідж України: проблеми та перспективи. Наукове товариство Івана Кушніра. URL: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=38577.
 16. Ying Fan. (2005). Branding the nation: what is being branded? URL: https://www.aca- demia.edu/5185448/Branding_the_nation_what_is_being_branded.