Аналіз вибору іт спеціальностей учнями випускних класів на прикладі тернополя

2019;
: cc. 79 - 89
1
Національний університет "Львівська політехніка", кафедри інформаційних систем та мереж
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
4
Рівненський державний гуманітарний університет, Україна

Реалізація ефективних комунікативних процесів у міських соціокомунікаційних середо- вищах є необхідною передумовою формування процедур професійного самовизначення мешканців у «розумних» містах. Саме вони забезпечують встановлення міжособистісних зв’язків у міському соціумі, зокрема системи освіти, ринку праці та трансформацій, які відбуваються в економіці міст та територіальних громад. Проведені дослідження засвідчують, що процес вибору професійного спрямування особи є складним, багатокроковим, ітеративним соціокомунікаційним процесом, який потребує врахування великої кількості параметрів та передумов. Для підвищення ефективності прийняття рішення абітурієнтом щодо вибору майбутнього фаху розроблено програмно-алгоритмічний комплекс, який реалізовує інформаційні технології вибору професії та супроводу підготовки фахівців. У статті розглянуто архітектуру програмно-алгоритмічного комплексу як складову проєктної діяльності щодо забезпечення потреб ІТ галузі у кваліфікованих кадрах, підготовка яких розпочинається зі шкільної лави. З використанням функціональних можливостей програмно-алгоритмічного комплексу проаналізовано тенденції щодо складання зовнішнього незалежного оцінювання на прикладі випускників середніх шкіл міста Тернополя з предметів, профільних для спеціальностей ІТ галузі. Результати ЗНО та вибору предметів для його складання засвідчують поступове зростання зацікавленості абітурієнтів спеціальностями ІТ галузі.

  1. Nota, L., Santilli, S., Soresi, S. (2016). A Life‐Design‐Based Online Career Intervention for Early Adolescents: Description and Initial Analysis. The Career Development Quarterly, 64, 4–19.
  2. Charles, E., Wang, Y. (2017). Social influence in career choice: Evidence from a randomized field experiment on entrepreneurial mentorship. Research Policy, 46, 636–650.
  3. Frans, M. (2017). A Dialogue Worth Having: Vocational Competence, Career Identity and a Learning Environment for Twenty-First Century Success at Work. Enhancing Teaching and Learning in the Dutch Vocational Education System, 139–155.
  4. Bomba, A., Nazaruk, M., Kunanets, N., Pasichnyk, V. (2017). Constructing the diffusion-like model of biocomponent knowledge potential distribution. International Journal of Computing, 16(2), 74–81.
  5. Пасічник, В., Назарук, М. (2017). Програмно-алгоритмічний комплекс інформаційно- технологічного супроводу підготовки фахівців в умовах “розумного” міста. Науковий вісник НЛТУ України, 27(9), 78–85.
  6. Kunanets, N., Nazaruk, M., Nebesnyi, R., Pasichnyk, V. (2018). Information technologies of personalized choice of professionals in smart cities. Information Technologies and Learning Tools, 65(3), 277–290.
  7. Український центр оцінювання якості освіти. Статистичні дані основної сесії ЗНО. Отримано з: https://zno.testportal.com.ua/opendata.
  8. Відкрита школа. Вступ 2019. Отримано з: https://open-school.uspishnemisto.com.ua.