Роздержавлення друкованої преси в україні: історія розвитку питання

1
Національний університет «Львівська політехніка»

Актуальність теми дослідження зумовлена, насамперед, активним процесом переходу від індустріального до інформаційного суспільства, який можна спостерігати у світі, і побудова якого неможлива без існування незалежних медіа. В країнах із більш давньою історією демократії немає ЗМІ, які б повністю належали державі, та вели мовлення і друкували якусь інформацію крім статистичної, оскільки основний принцип європейської демократії полягає в тому, що уряд не має права вести пропаганду для власного народу.

Законодавчі спроби регулювання проблеми реформування комунальних друкованих ЗМІ мають майже 20-річну історію. Ще кінці 90-х, а саме у 1999 році розпочався процес обговорення питань про роздержавлення. Верховна Рада України ухвалила постанову «Про діяльність Кабінету Міністрів України, інших органів влади щодо забезпечення свободи слова, задоволення інформаційних потреб суспільства та розвитку інформаційної сфери в Україні», яким було визнано «за необхідне прискорити розробку концепції роздержавлення ЗМІ».

Впродовж 2003-2006 років Національна рада з питань телебачення і радіомовлення розглядала і затвердила проект Закону України «Про роздержавлення ЗМІ», але його так і не було ухвалено. Основні рішення щодо роздержавлення друкованих медіа були ухвалені у 2006 році. Так, 5 квітня 2006 р. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення розглянула і затвердила проект закону «Про роздержавлення ЗМІ», який розробило Міністерство юстиції України і 16 червня 2006 року за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження» відбулося громадське обговорення проекту Закону України «Про реформування державних та комунальних друкованих засобів масової інформації».

У 2010 році у парламенті України було зареєстровано два законопроекти про роздержавлення (влітку – проект № 6468 «Про реформу державної та комунальної преси», автором якого є народний депутат Степан Курпіль, а восени – № 7313 «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», внесеного Кабінетом міністрів України). 29 листопада 2006 року у Комітеті Верховної ради України з питань свободи слова та інформації відбулися слухання на тему «Реформування державних та комунальних друкованих ЗМІ». На слуханнях були представлені проекти двох документів, підготовлені Міністерством юстиції та Національною спілкою журналістів.

17 червня Комітет Верховної ради з питань свободи слова та інформаційної політики підтримав законопроект№1123 «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», зареєстрований 1 грудня 2014 року народними депутатами Миколою Томенком та Олександром Абдулліним, який після доопрацювання був прийнятий і 24 грудня 2015 року Верховна рада України прийняла цей Закон України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», який вступив у дію з 01.01.2016 року.

  1. Експертний аналіз законопроекту Про роздержавлення комунальних та державних друкованих ЗМІ [Електронний ресурс] // Media Sapiens. – 2015. – Режим доступу до ресурсу:http://osvita.mediasapiens.ua/media_law/law/ekspertniy_analiz_zakonoproektu_pro_rozderzhavlennya_komunalnikh_ta_derzhavnikh_drukovanikh_zmi/.
  2. Петренко П. Деякі аспекти правового забезпечення реформування друкованих засобів масової інформації, заснованих органами державної влади та органами місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / П. Петренко // Мі .http://old.minjust.gov.ua/7947ністерство юстиції України – Режим доступу до ресурсу:
  3. Присяжна Л. Роздержавлення державних друкованих ЗМІ: події, факти, коментарі [Електронний ресурс] / Лідія Присяжна // Телекритика. – 2008. – Режим доступу до ресурсу: http://ru.telekritika.ua/daidzhest %20/2008-01-08/35852.
  4. Сушко О. Чи готова влада розповісти про фінансування державних ЗМІ [Електронний ресурс] / Ольга Сушко // Телекритика. – 2010. – Режим доступу до ресурсу: http://ru.telekritika.ua/drukovani-zmi-vlasnist/2010-09-23/56048.