верифікація

АНАЛІЗ МЕТОДИК ВЕРИФІКАЦІЇ ТА КАЛІБРУВАННЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Проаналізовано  проблематику  реалізації  метрологічного  підтверджування  засобів  вимірювальної техніки відповідно до міжнародних вимог і можливі напрями їх вирішення. Розглянуто як спільні характеристики, так і певні відмінності основних методик метрологічного підтверджування ЗВТ – верифікації і калібрування, а також сфери їх застосування.  Проаналізовано  методи  верифікації  та  калібрування  ЗВТ,  а  також  точність  та  достовірність  результатів метрологічного підтверджування ЗВТ.

Підсистема збирання даних для кіберфізичної системи моніторингу агровиробництва та її верифікації

Прийняття правильних керівних рішень у системі контролю агровиробництва великою мірою залежить від ступеня достовірності інформації про стан об’єктів довкілля. Особливого значення ці питання набувають під час моніторингу виробництва, яке передбачає вирощування продукції на екологічно чистих ґрунтах.

Розумні вимірювальні засоби для кіберфізичних систем

Праця спрямована на розвиток кібер-фізичних систем, які стають ключовим фактором повсякденного життя, а розумні вимірювальні прилади вважаються невід'ємним компонентом цієї системи. Розглядається верифікація метрологічних підсистем за параметрами, що визначають керованість обладнання та процесів, шляхом розроблення, впровадження та реалізації конкретних метрологічних методів та інструментів, які успішно описуються термінами "апаратна підтримка, основне і проміжне метрологічне програмне забезпечення".

Розумні вимірювальні засоби для кіберфізичних систем

Праця спрямована на розвиток кіберфізичних систем, які стають ключовим фактором повсякденного життя, а розумні вимірювальні прилади вважають невід’ємним компонентом цієї системи. Розглядається верифікація метрологічних підсистем за параметрами, що визначають керованість обладнання та процесів, розробленням, впровадженням та реалізацією конкретних метрологічних методів та інструментів, які успішно описуються термінами “апаратна підтримка, основне і проміжне метрологічне програмне забезпечення”.