Суперечлива сутність руху: природно-правове мотивування

Slyvka S.
"Contradicting essence of movement: natural and legal motivation"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-8-number-129-20...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

У статті досліджується природно-правове мотивування суперечливої сутності руху. Виходячи із законів механіки, обґрунтовується природне право і доводиться, що воно завжди потребує верифікації з природними законами. У наведеній авторській дефініції подано метафізичну єдність фізики, філософії, логіки і канонічного права, яка сприяє онтологічному вирішенню проблем суперечливого руху у права. Динаміка світових законів природи має вплив на антропологію людини, яка інакше не називалась би мікросвітом. Але у людини існує ще й своя автономна динаміка, генератором якої є рух людини. Для людини важливо правильно сприйняти рух, який буває абсолютним і відносним. Зокрема, онтологічні природні закони сприяють абсолютному рухові у Всесвіті, а природне право – відносному рухові у суспільстві з певними впливами на рух у Всесвіті. Тобто відносний рух, який притаманний природному праву, є різновидністю змін і процесів, що потребує наукового дослідження. Логіка, яка знаходить порушення несуперечливості закону, доводить, що двох взаємозаперечливих тверджень про один і той самий предмет не буває. Вона констатує факт збочення у твердженнях про природне право. А філософія права, беручи до уваги ці збочення, виводить, спростовує хиби, фальшиве природне право. У такому діалектичному русі встановлюється істинність у природному праві, відкидаючи квазіістину. Логічне мислення не приводить природне право до абсурду, а до природних законів для того, щоб людина сама встановила істинність. При цьому існує логічне твердження, що жодна норма позитивного закону не може бути істинною одночасно зі своїм запереченням у природному законі. Іншими словами, логіка виводить людину на самостійне прийняття рішень, маючи сутність суперечливих явищ.

1. Estestvoznanye: Еncyklopedycheskyj slovar (2002) [Natural science: Encyclopedic dictionary] / Sost. V. D. Sholle. M.: Bolshaya Rossyjskaya еncyklopedyya. 543 p. 2. Koval I. M. (2018) Filosofiya mentalnogo prava: monografiya [Philosophy of mental law]/ Koval I. M. Lviv: Liga Pres. 196 p. 3. Konverskyj A. Ye. (2018) Krytychne myslennya. [Critical thinking] Pidruchnyk dlya studentiv navchalnyh zakladiv vyshhoyi osvity usih specialnostej. K.: Centr uchbovoyi literatury. 344 p. 4. Novaya fylosofskaya encyklopedyya: (2000) [A new philosophical encyclopedia] V 4 t. / Yn-t fylosofyy RAN; Nauchno-red. sovet: predst. V. S. Stepyn. M: Misl. T. 1. 724 p. 5. Petrushenko V. L.(2019) Filosofiya [Philosophy] (vstup do kursu, istoriya svitovoyi ta ukrayinskoyi filosofiyi, fundamentalni problemy suchasnoyi filosofiyi): navch. posib. / V. Petrushenko. 2-ge vyd., vypr. Lviv. 6. Petrushenko V. L.(2011) Filosofskyj slovnyk: terminy, personaliyi, sentenciyi. [Philosophical dictionary: terms, personalities, maxims] Lviv: “Magnoliya 2006”. 352 p. 7. Skotnyj V. G. (2005) Filosofiya: istorychnyj i systematychnyj kurs. [Philosophy: historical and systematic course] K.: Znannya Ukrayiny. 576 p. 8. Slyvka S. S. (2016) Kanonichne pravo [Canon law]: navch. posib. / S. S. Slyvka. Vyd. 3-tye, pererobl. i dopov. Xarkiv: Pravo. 276 p. 9. Slyvka S. S. (2015) Problemy filosofiyi prava [Problems of philosophy of law]: navch. posib. / S. S. Slyvka. Vy`d. 2-ge, pererobl. i dopov. Harkiv: Pravo. 192 p. 10. Slovnyk inshomovnyh sliv (1485) [Dictionary of foreign words] (vidp. red. O. S. Melnychuk. K.: Golov. red. URE. 964 p. 11. Ukrayinska radyanska encyklopediya (1983) [Ukrainian Soviet Encyclopedia]: [v 17-ty t.] / gol., red. M. P. Bazhan; redkol: I. K. Bilodid ta in. K.: Golov. red. URE, T. 9. 560 p. 12. Fyzyka: Encyklopedyya(2003) [Physics: Encyclopedia] / Pod. red. Yu. V. Proxorova. M.: Bolshaya Rossyjskaya encyklopedyya. 944 p. 13. Fylosofyya: Encyklopedycheskyj slovar (2004) [Philosophy: Encyclopedic Dictionary] / Pod red. A. A. Yvyna. M.: Gardaryky. 1072 p. 14. Fylosofskyj slovar (2003) [Philosophical dictionary]: Osnovan G. Shmydtom. 22-e, novoe, pererob. yzd. pod red. G. Shyshkoffa / Per. s nem. / Obshh. red. V. A. Malynyna. M.: Respublyka. 575 p. 15. Filosofskyj encyklopedychnyj slovnyk (2002) [Philosophy encyclopedic dictionary] / Pid red. V. I. Shynkaruka. K.: Abrys. 744 p.