Підсистема збирання даних для кіберфізичної системи моніторингу агровиробництва та її верифікації

2018;
: pp. 28-33
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”

Прийняття правильних керівних рішень у системі контролю агровиробництва великою мірою залежить від ступеня достовірності інформації про стан об’єктів довкілля. Особливого значення ці питання набувають під час моніторингу виробництва, яке передбачає вирощування продукції на екологічно чистих ґрунтах. Моніторинг параметрів ґрунтів повинен складатися із систематичних спостережень за їх станом, фіксування змін, їх оцінювання та керування. Одним із найважливіших завдань, що постало перед Україною сьогодні, є забезпечення сталого розвитку регіонів та стабільного економічного зростання на основі застосування інноваційних методів підвищення ефективності в різних галузях економіки, зокрема в системі агропромислового комплексу. Модернізування подібних систем управління повинно полягати у впровадженні інноваційних технологій на основі побудови кіберфізичних систем (КФС). З цією метою у статті розроблено конструкцію підсистеми збирання інформації для КФС моніторингу процесу агровиробництва зернових культур, відповідне програмне забезпечення та програму верифікації запропонованої підсистеми.

1. Системи управління вимірюваннями. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання: ДСТУ ISO 10012:2005 (ISO 10012:2003 IDT). – [Чинний від 2007-01- 01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 19 с. – (Національний стандарт України).

2. Мельник А. Кіберфізичні системи: проблеми створення та напрями розвитку / А. О. Мельник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Комп’ютерні системи та мережі. – 2014. – № 806. – С. 154–161.

3. Бубела Т. З. Програмне забезпечення етапу збирання інформації для кіберфізичної системи контролю органічного виробництва / Т. З. Бубела, Т. І. Федишин // Technical Using of Measurement – 2017: матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. молодих вчених у царині метрології, 24–29 січня 2017 р., – Славське, 2017. – С. 26–28.

4. Haluschak P. (2006). Laboratory Methods of Soil Analysis. Canada–Manitoba Soil Survey, 132.

5. Philip C., Juan C., Aciego P., Wu Yuping, Xu Jianming. (2012). Microbial Indicators of Soil Quality in Upland Soils. Chapter: Molecular Environmental Soil Science Part of the series Progress in Soil Science, 413–428.

6. Zornoza R., Acosta J., Bastida F., Domínguez S., Toledo D., Faz A. (2015). Identification of sensitive indicators to assess the interrelationship between soil quality, management practices and human health. Soil, 1, 173–185. doi:10.5194/soil-1-173-2015.

7. Doolittle J. A., Brevik E. C. The use of electromagnetic induction techniques in soils studies. Geoderma 2014, 223–225, 33–45.

8. Dorigo W., Wagner W., Hohensinn R., Hahn S., Paulik C., Xaver A. (2011). The International Soil Moisture Network: a data hosting facility for global in situ soil moisture measurements. Hydrol.
Earth Syst. Sci, 15, 1675–1698. doi:10.5194/hess-15-1675-2011.

9. Закон України “Про метрологію та метрологічну діяльність”, №1314-VIІ від 05.06.2014 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во, 2014. – (Бібліотека офіційних видань). – 28 с. – (Закон України).