Measures of Measurement of Constant Current on the Basis of Quantum Magnetometric Sensors

2019;
: pp. 59 - 65
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

The structures of the frequency-guided calibrator, measuring transducer and DC comparator based on quantum magnetometric sensors are proposed. The peculiarity of the proposed complex is the use of the universal structure of the QMS, for which only external commutations determine the type of device and its purpose. The accuracy and stability of such devices is ensured by the high accuracy of determination and stability of the atomic constants of the working substance used in the QMS, the stability of the magnetic DC conversion system in the induction of the magnetic field, and the degree of protection against the influence of external magnetic fields.

  1. Bobkov Yu. M., Tomash M. I., Haraniuk I. P. Do pytannia pobudovy pretsyziinykh peretvoriuvachiv ta stabilizatoriv strumu // Avtomatychni ta informatsiino-obchysliuvalni prystroi : Visnyk Lvivskoho politekhnichnoho instytutu, 1972. №68. S. 33–38.
  2. Bobkov Yu. N., Garanyuk I. P. i dr. Kvantovyie izmeritelnyie preobrazovateli / Pod obschey red. k.t.n. Yu.N. Bobkova. Lvov: Izdatelskoe ob'edinenie “Vyischa shkola”, 1978. 181 s.
  3. Bychkivskyi R. V., Zorii V. I., Stoliarchuk P. H. Osnovy metrolohichnoho zabezpechennia: Navchalyi posibnyk. Lviv: Vydavnytstvo Derzhavnoho universytetu “Lvivska politekhnika”,1999. 180 s.
  4. A. s. 2109191 (SSSR). Kvantovyi mahnitometr Ms-tipa / Bobkov Yu. N.,Haraniuk I. P. i dr. 1976. 
  5. Haraniuk I. P. Systema kompensatsii zalyshkovoho polia mahnitnykh ekraniv u stabilizatori strumu z kvantovym  mahnitometrychnym  peretvoriuvachem.  Zbirnyk  naukovykh  prats  Ukrainskoi  Akademii  drukarstva «Kompiuterni tekhnolohii drukarstva», 2010, No. 24, s.
  6. Obozovskyi S. S. Informatsiino-vymiriuvalna tekhnika / Metodolohichni pytannia teorii vymiriuvan. K.: ISDO, 1993. 424 s.
  7. Rozenblat M.G., Mikhajlov G.Kh. Istochniki kalibrovanny`kh napryazhenij postoyannogo toka. M.: E`nergiya, 1976. 208 s.
  8. Bezikovich A. Ya. i dr. Istochnik opornogo napryazheniya dlya kompensaczionny`kh izmeritel`ny`kh sistem postoyannogo toka // Issledovaniya v oblasti e`lektricheskikh izmerenij. L: E`nergiya, 1971. S. 58–63.
  9. Zograf I. A. Metodika rascheta i analiz pogreshnostej preobrazovatelej czifrovy`kh priborov, ispol`zuyushhikh yavlenie yadernogo magnitnogo rezonansa // Sb. "E`lektroizmeritel`naya tekhnika i avtomatika" LPI im. M. I. Kalinina, 1963. S. 10–18.