Автоматизація побудови графічних залежностей у системі ANSYS

2010;
: pp. 174 – 177
Автори: 
Мельник М. Р., Денисюк П. Ю.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра систем автоматизованого проектування

Presented algorithm automation of graphical dependencies in ANSYS environment using the postprocessor POST1 and POST26.

1. Теслюк В.М. Моделі та інформаційні технології синтезу мікроелектромеханічних систем: монографія. – Львів: Видавництво ПП ”Вежа і Ко”, 2008 – 192 с. 2. Каплун А.Б., Морозов Е.М., Олферьева М.А. ANSYS в руках инженера: практ. руководство. – К.: Изд. Едиториал УРСС, 2003. – 272 с. 3. Басов К.А. ANSYS в примерах и задачах. – М.: Изд. Компьютер-Пресс, 2002. – 224 с. 4. Конюхов А.В. Основы анализа конструкций в ANSYS: учеб. пособ. – Казань: Изд-во КГУ, 2001. – 102 с. 5. Інтернет-сторінка www.ansys.com. 6. Melnyk М., Denysyuk P., Vitovskyy О., Holovatskyy R. Automation of Graphical Dependencies Presentation in ANSYS // Proc. of the V-th International Conference of Young Scientists (MEMSTECH’2009). – Lviv – Polyana, 2009. – P.233–234.