Автоматизація побудови графічних залежностей у системі ANSYS

2010;
: ст. 174 – 177
Authors: 

Мельник М. Р., Денисюк П. Ю.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра систем автоматизованого проектування

Розроблено алгоритм автоматизованої побудови графіків у системі ANSYS з використанням постпроцесорів POST1 та POST26.

1. Теслюк В.М. Моделі та інформаційні технології синтезу мікроелектромеханічних систем: монографія. – Львів: Видавництво ПП ”Вежа і Ко”, 2008 – 192 с. 2. Каплун А.Б., Морозов Е.М., Олферьева М.А. ANSYS в руках инженера: практ. руководство. – К.: Изд. Едиториал УРСС, 2003. – 272 с. 3. Басов К.А. ANSYS в примерах и задачах. – М.: Изд. Компьютер-Пресс, 2002. – 224 с. 4. Конюхов А.В. Основы анализа конструкций в ANSYS: учеб. пособ. – Казань: Изд-во КГУ, 2001. – 102 с. 5. Інтернет-сторінка www.ansys.com. 6. Melnyk М., Denysyuk P., Vitovskyy О., Holovatskyy R. Automation of Graphical Dependencies Presentation in ANSYS // Proc. of the V-th International Conference of Young Scientists (MEMSTECH’2009). – Lviv – Polyana, 2009. – P.233–234.