Calculating Structural Complexity of Galois Fields Multipliers Based on Elementary Converters

Authors: 

Sholohon Y.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра електронних обчислювальних машин

Calculating structural complexity of Galois fields multiplier based on elementary converters is analyzed in paper. Structural complexity is determined by combing VHDL- SHmodels into a VHDL-SH model. Mastrovito multiplier and classic Galois fields multiplier were chosen for calculation results analysis. The order of the Galois field, which is considered in the article is ≤ 409.

1. ДСТУ 4145-2002. Криптографічний захист інформації. Цифровий підпис, що ґрунтується на еліптичних кривих. Формування та перевіряння. – К.: Держ. комітет України з питань техн. регулюв. та споживч. політ., 2003. 2. Межгосударственный стандарт ГОСТ 34.310-95. Информационная технология. Криптографическая защита информации процедура выработки и проверки электронной цифровой подписи на базе асиметричного криптографического алгоритма. Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации. – Минск: Госстандарт Белоруссии, с дополнениями, 1997.16. 3. IEEE Std 1363-2000 IEEE Standard Specifications for Public-Key Cryptography Sponsor Microprocessorand Microcomputer Standards Committeeofthe IEEE Computer Society. Approved 30 January 2000. 4. Черкаський М. В. Співвідношення об'єктів SH- та VHDL-моделей / М. В. Черкаський, Ю. І. Бережанський // Вісн. Нац. ун-ту “Львів. політехніка”. – 2012. – № 717. – С. 199–203. – Бібліогр.: 3 назв. - укp. 5. Еліас Р. Генератор ядер секціонованих помножувачів елементів полів Галуа GF(2m) для оптимального нормального базису 2-го типу / В. Глухов, Р. Еліас // Вісник Нац. ун-ту “Львів. політехніка”. – 2012. – № 732. – С. 78–84. 6. Черкаський М. В., Абдалла Саїд Садек Псевдо SH-модель Комп’ютерні системи та мережі // Вісник Нац. ун-ту“Львівська політехніка”. – 2004. – № 523. – С. 145–150. Помножувач Мастровіто 9. Jean-Pierre Deschamps, Jose Luis Imana, Gustavo D.Sutter Hardware Implementation of Finite-Field Arithmetic. McGraw Hill, March 2009. 7. Шологон О. З. Обчислення структурної складності помножувачів у поліноміальному базисі елементів полів Галуа GF(2^m). Шологон О. З. // Вісник Нац. ун-ту “Львів. політехніка”, 2014 8. Черкаський М. В., Мурад Хусейн Халіл. Універсальна SH- модель Комп’ютерні системи та мережі // Вісник Нац. ун-ту“Львівська політехніка”. – 2004. – № 523. – С. 150–154. 9. Глухов В. С., Глухова О. В. Результати оцінки структурної складності помножувачів елементів полів Галуа // Вісник Нац. ун-ту “Львів. політехніка”, – 2013. – № 773. 10. Албанський І. Б. Дослідження системних характеристик цифрових пристроїв множення реалізованих в різних теоретико-числових базисах [Електронний ресурс] / І. Б. Албанський, О. І. Волинський // Вісник Хмельницького національного університету. – 2012. – № 2. – С. 179–186. 11. Пат. US 5768168A US 08/656,784 Universal Galois field multiplier/ Jin-Hyeok Im; заявл. 30.05.1996, опубл. 16.061998. 12. Пат US 4918638A US 07/107,363 Multiplier in a galois field/ Michihito Matsumoto, Kazuhiro Murase; заявл. 9.10.1987, опубл. 17.04.1990. 13. Virtex-6 FPGA Family: Data heet.- Xilinx, January 2009/ - DS312.10.