Research of grinding degree influence and polar solvents nature on the efficiency of oil withdrawal from vegetable raw material using extraction method.

2020;
: 161-168
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University
4
Lviv Polytechnic National University
5
Lviv Polytechnic National University

The article presents results of experimental data of a study of the extraction process of vegetable oil from soybean and rapeseed in a stationary layer, held using a Soxhlet apparatus. Polar solvents such as methylene chloride and ethanol were used as the extractants. The influence of the grinding degree of the particles of vegetable raw material on the oil yield were investigated. Solvents’ nature impact on the efficiency of the processis established. The results of quantitative analysis are presented in the form of graphical dependencies with the presence of basic process parameters. The dependences of the change in the concentration of oil in the volume of the solvent with increasing the duration of the process and the yield of the target product on the change in the size of the separated fractions are given.

1. Shchokin A.R., Kolesnyk YU.V., Kudrya S.O. (2001). "Tekhnolohiya vyrobnytstva biodyzelʹnoho palyva". Pr. mizhn. konf. "Enerhetychna bezpeka Yevropy. Enerhozberezhennya ta vysokoefektyvnistʹ". Ukrayinsʹki entsyklopedychni znannya, 221-225.
2. Semenyshyn YE.M., Ivashchuk O.S., Rymar T.I. (2018) Doslidzhennya kinetyky ekstrahuvannya oliyi z roslynnoyi syrovyny ohranichnymy rozchynnykamy, 177-183.
3. Myriam Lorena Melgarejo Navarro Cerutti, Antonio Augusto Ulson de Souza,Selene Maria de Arruda Guelli Ulson de Souza. (2012).Food and bioproducts processing 90, 199-204.
https://doi.org/10.1016/j.fbp.2011.03.002
4. Kiple, K.F., K.C. Ornelas. (2000). The Cambridge World History of Food. Cambridge UniversityPress, Cambridge,  https://doi.org/10.1079/BJN2001354.
https://doi.org/10.1079/BJN2001354
5. Harish, N., Anil Kumar, K., D. Srinivas & Sivala Kumar. (2017). Review on Oil Extraction Techniques. International Journal of Agricultural Science andResearch(IJASR), 567-576.
https://doi.org/10.24247/ijasraug201773
6. Semenyshyn, Ye., Atamanyuk, A., Rymar, T., Ivashchuk, O., Hlukhaniuk, A. (2020) Mass transfer in the solid-liquid system: mechanism and kinetics of the extraction. Chem. Chem. Technol., 121-128.
https://doi.org/10.23939/chcht14.01.121
7. Ednilton Tavares de Andrade,Luciana Pinto Teixeira, Ivênio Moreira da Silva,Roberto Guimarães Pereira,Oscar Edwin Piamba Tulcan andDanielle Oliveira de Andrade, (2013) Facilities for Obtaining Soybean Oil in Small Plants, 48-52  DOI: 10.5772/52477.
https://doi.org/10.5772/52477
8. Kolyanovsʹka, L.M, Bandura, V.M, Zhehalyuk, O.V. (2012). Zastosuvannya teoriyi podibnosti v modelyuvanni protsesu ekstrahuvannya pid vplyvom mikrokhvylʹovoho polya. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Vinnytsʹkoho natsionalʹnoho ahrarnoho universytetu, 274-275.
9. JoanaGil-Ch'avez, G., Jos'eA.Villa, Fernando Ayala-Zavala, J. (2013). Technologies for Extraction and Production of Bioactive Compounds to be Used as Nutraceuticals and Food Ingredients: An Overview. Comprehensive Reviews in Food Science andFoodSafety, 5-23.
https://doi.org/10.1111/1541-4337.12005
10. Tan, Z. J., Yang, Z. Z., Yi, Y. J., Wang, H. Y., Zhou, W. L., Li, F. F., Wang, C. Y. (2016). Extraction of oil from flaxseed (Linum usitatissimum L.) using enzyme-assisted three-phase partitioning. Applied biochemistry and biotechnology, 179(8), 1325-1335.
https://doi.org/10.1007/s12010-016-2068-x
11. Kumar, S. J., Kumar, G. V., Dash, A., Scholz, P.,  Banerjee, R. (2017).Sustainable green solvents and techniques for lipid extraction from microalgae: A review. Algal Research, 21, 138-147.
https://doi.org/10.1016/j.algal.2016.11.014
12. Konopka, I., Roszkowska, B., Czaplicki, S., & Tanska, M. (2016). Optimization of pumpkin oil recovery by using aqueous enzymatic extraction and comparison of the quality of the obtained oil with the quality of cold-pressed oil. Food Technology andBiotechnology, 54(4), 413-420.
https://doi.org/10.17113/ftb.54.04.16.4623
13. Castejon, N., Luna, P., & Senorans, F. J. (2018). Alternative oilextraction methods from Echium plantagineum L. seeds usingadvanced techniques and green solvents. Food Chemistry, 244,75-82.
https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2017.10.014
14. Waboi Mwaurah P., Kumar S., Kumar N., Kumar Attkan A., Panghal A.(2019). Novel oil extraction technologies:Process conditions, quality parameters, and optimization, Comprehensive reviews in food science and food safety, 1-18.
https://doi.org/10.1111/1541-4337.12507
15. Kazakov,Ye.D. (1973) Zernovedeniye s osnovami rasteniyevodstva. Moskva:Kolos.
16. Noor A. Febrianto, Tajul A. Yang. (2011). Producing High Quality Edible Oil by using Eco-Friendly Technology: A Review. Advance Journal of Food Science and Technology 3(4), 317-326
17. Semenyshyn, YE.M., Trotsʹkyy, V.I., Yatchyshyn, YU.Y., Kovalʹsʹka, YU.V. (2008). Kinetyka ekstrahuvannya oliyi z nasinnya ripaku pid chas kypinnya rozchynnyka. «Khimiya, tekhnolohiya rechovyn ta yikh zastosuvannya». Visnyk natsionalʹnoho universytetu «Lʹvivsʹka politekhnika», 215-218.
18. Semenishin, Ê.M., Trots'kiy, V.I., Bodnar, P.N. (1993) Ekstraktsionnoye izvlecheniye tselevykh komponentov iz rastitel'nogo i mineral'nogo syr'ya. Zhurnal prikladnoy khimii.  2311-2314.
19. Semenyshyn, YE.M, Rymar, T.I. (2017). Intensyfikatsiya protsesu ta kinetyka ekstrahuvannya tsilʹovykh komponentiv z roslynnoyi syrovyny. «Khimiya, tekhnolohiya rechovyn ta yikh zastosuvannya».Visnyk natsionalʹnoho universytetu «Lʹvivsʹka politekhnika», 298-303.
20. Semenyshyn, YE.M., Stadnyk, R.V., Fedorchuk-Moroz, V.I., Fesenko, S.V., Maslov, YU.V. (2013). Kinetyka i mekhanizm ekstrahuvannya oliyi z roslynnoyi syrovyny. Naukovi praktyky "Odesʹka natsionalʹna akademiya kharchovykh tekhnolohichnykh", 116-120.
21. Rashid, U., Anwar, F., Ansari, T. M., Muhammad Arif Mushta Ahmad, M. A. (2009). «Optimization of alkaline transesterification of rice bran oil for biodiesel production using response surface methodology». Wiley Interscience.Journal of Chemical Technology &Biotechnology,1364 - 1370.
https://doi.org/10.1002/jctb.2191
22. JoanaGil-Ch'avez, G., Jos'eA.Villa, Fernando Ayala-Zavala, J. (2013). Technologies for Extraction and Production of Bioactive Compounds to be Used as Nutraceuticals and Food Ingredients: An Overview. Comprehensive Reviews in Food Science andFoodSafety, 5-23.
https://doi.org/10.1111/1541-4337.12005