FEATURES OF ECOSORPTION BY ENTEROSORBENT UNDER TOXIC LOADING OF HEAVY METALS

2020;
: 85-92
1
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University
4
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv

The possibilities of using enterosorbents as mineral additives for bioprophylaxis and prevention of heavy metal retention in the body due to possible food contamination as a result of ecosystem biobalance and their accumulation in livestock bioproducts are analyzed. The dynamics of changes in physiological parameters of the body of experimental animals under the influence of heavy metals depending on the used enterosorbents as effective preventive measures that can reduce the level of lead in the blood and liver of animals in intoxication to control levels.

1. Tchounwou, P. B., Yedjou, C. G., Sutton, D. J. (2012). Heavy Metal Toxicity and the Environment. Molecular, Clinical and Environmental Toxicology, 101, 133-164. doi:10.1007/978-3-7643-8340-4_6.
https://doi.org/10.1007/978-3-7643-8340-4_6
2. Sharma, R. K., Agrawal, M. (2005). Biological effects of heavy metals: An overview. Journal of Environmental Biology, 26 (2 suppl), 301-313.
3. Tarasenko, Yu. A., Herashchenko, I. I., Kartel N.T. (2014). Enterosorbtsiia kak metod vyvedeniia iz orhanizma tiazhelykh metallov i radionuklidov. Poverkhnost, 6(21), 110-121. [in Russian]
4. Kravtsiv, R. Y., Butsiak, V. I., Butsiak, H. A., Cherevko, M. V. (2008). Vykorystannia enterosorbentiv dlia pokrashchennia yakosti tvarynnytskoi produktsii. Naukovyi visnyk LNUVMBT im. S.Z.Hzhytskoho, 10, 1(36), ch.1, 193-198.  [in Ukrainian]
5. Herashchenko, I. I. (2014). Enterosorbenty: likarski zasoby i diietychni dobavky. Kyiv: Instytut khimii poverkhni im. O.O. Chuika NAN Ukrainy. [in Ukrainian]
6. Nykolaiev, V. H., Mikhalovskyi, S. V., & Huryna, N.M. (2005). Sovremennyie enterosorbenty i mekhanyzmy ikh deistviia (Obzor). Efferentnaia terapiia, 11(4), 3-17. [in Russian]
7. Nykolaiev, V, Bardakhivskaia, K. (21 hrudnia 2009). Эnterosgel - universalnyi kremniiorhanicheskii enterosorbent. Apteka online. № 50 (721). Retrieved from https://www.apteka.ua/article/22545. [in Russian]
8. Dolzhenko, M. N., Semenov, V. H. (2002). Vliianiie enterosorbtsii na prodolzhytelnost zhyzni. Doktor, 5, 65.  [in Russian]
9. Labyntseva, R. D., Ulianenko, T. V., Kosterin, S.A. (1998). Vliianye ionov tiazholykh metallov na superpretsipitatsiiu i ATF-aznuiu aktivnost aktomiozina hladkoi myshtsy matki. Ukr. biokhim. zhurn., 70(2), 71-77.  [in Russian]
10. Kovalenko, V.N. (Red). (2019). Kompendium 2019 - lekarstvennyie preparaty. Kyiv: Morion. [in Russian]
11. Mashkovskii, M. D. (2019). Lekarstvennyie sredstva. 16-e izdaniie. Moskva: Novaia volna. [in Russian]
12. Ovcharenko, O. P., Lazar, A. P., Matiushko, R. P. (2002). Osnovy radiatsiinoi medytsyny: Navch. Posibnyk. Odesa: Odes. derzh. med. un-t. [in Ukrainian]
13. Holubeva, M.I., Bobryneva, I.A., Orlova, T.M. (2001). Unitiol. Toksikolohicheskii vestnik, 1, 47-48. [in Russian]
14. Maksimov, Yu. A., Krasniuk, E. P., Ovrutskii, V. M. (2000). Antidotnaia effektivnost resintezirovannoho unitiola. Sovremennyie problemy toksikolohii, 1, 44-46. [in Russian]
15. Hubskyi, Yu. I., Ersteniuk, H. M. (2004). Stan erytrotsytarnykh membran pry korektsii kadmiievoi intoksykatsii unitiolom. Dosiahnennia biolohii ta medytsyny, 1(3), 64-67. [in Ukrainian]
16. Zhukov, I. V., Androsov, V. A. (2001). Vliianiie prirodnykh tseolitov na rezistentnost orhanizma zhivotnykh. Veterinariia, 5, 49-51. [in Ukrainian]
17. Kozlov, K. P., Andrusyshyna, I. M., Didenko, M. M. (2004). Porivnialna otsinka efektyvnosti pektynovykh kompozytsii pry dii rtuti. Suchasni problemy toksykolohii, 3, 58-62. [in Ukrainian]
18. Stekolnikov, A. A., Yashyn, A. V, Shcherbakov, H. H. (2017). Laboratornyie zhyvotnyie. Uchebnoe posobiie. Moskva: Lan.  [in Russian]
19. Tarasiuk, O. O. (2003). Stan mikrotsenozu nosohlotky v umovakh antropohennoho navantazhennia ksenobiotykamy. Dovkillia ta zdorovia, 4(27), 22-26. [in Ukrainian]
21. Melnychenko, O. P., Yakymenko, I. L., Shevchenko, R. L. (2006). Statystychna obrobka eksperymentalnykh danykh: Navchalnyi posibnyk. Bila Tserkva, 34. [in Ukrainian]