Volume 3, Number 2

In this Number

(31 papers)
Kostiantyn Blazhivskyi, I. Ye. Maksymovych, T. V. Partyka, R. L. Bukliv, Zenovii Znak
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2020.02.011
11-16
N. S. Pavliuk, Volodymyr Ivasiv, О. M. Orobchuk, D.S. Shevchenko, Roman Nebesnyi
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2020.02.039
39-45
Nataliya Monka, Nataliya Stadnytska, R.V. Charka, Y.V. Roman, G. B. Shiуan, G. M. Khomitska, Vira Lubenets
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2020.02.053
53-60
Nataliya Stadnytska, A.O. Kyrychuk, О. М. Fedoryshyn, G.M. Shyjan, V. P. Novikov
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2020.02.061
61-66
T. M. Taras, E. R. Luchkevich, Vasyl Shupeniuk, O. P. Sabadakh, L. D. Bolibrukh, L. R. Zhurakhivska
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2020.02.067
67-72
L. Ya. Palianytsia, N. I. Berezovska, Zorian Pikh
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2020.02.073
73-78
О.Z. Svarchevska, O. Shved, N.Z. Оhоrоdnyk, Z. V. Gubrii, V. I. Butsyak
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2020.02.093
93-101
Mykhailo Bratychak Jr, P.D. Stukhlyak , Nataliia Chopyk, Victoria Zemke
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2020.02.135
135-139
A. Kucherenko, S. О. Mankevych, Marta Kuznetsova, V. S. Moravskyi
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2020.02.140
140-145
Andrij Masyuk, Khrystyna Kysil, Volodymyr Skorokhoda, Diana Katruk, B.I. Kulish, Volodymyr Levytskyi
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2020.02.146
146-156
Diana Katruk, Khrystyna Kysil, B.I. Kulish, Andrij Masyuk, Volodymyr Skorokhoda, Volodymyr Levytskyi
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2020.02.163
163-168
O. M. Shevchuk, Natalya Bukartyk, M. R. Chobit, Zorіana Nadashkevych, Viktor Tokarev
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2020.02.180
180-186
Mikhailo P. Sukhyy, V. I. Tomilo, Kostyantyn Sukhyy, Elena A. Belyanovskaya, G. Vaivars
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2020.02.187
187-190
Andriy Galstyan, Andrii Bushuiev, Kateryna Skorokhod, Anna Krasylnikova, Marharyta Zhurba
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2020.02.191
191-198