The structure formation features of gypsum-lime composite binders for non-autoclaved aerated concrete

2021;
: 60-65
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University

The crystalline phases of hydration products of the gypsum-lime binder were identified using XRD analysis. The physical and chemical regularities of the structure formation processes in the model system “gypsum – quicklime – metakaolin – amorphous silica – water – borax” were established. The influence of the quicklime type and gypsum binder brand on the morphology and the size of the calcium sulfate dihydrate crystals were investigated. The relationship between processesof the structure formation of composite gypsum-lime binders under normal hardeningconditions and the physical and mechanical characteristics of the stone was established. 

1. Khaliullin, M. I., Gayfullin, A. R., Rakhimov, R. Z. (2016). Kompleksnoye vliyaniye komponentov na osnovnyye svoystva iskusstvennogo kamnya na osnove besklinkernykh kompozitsionnykh gipsovykh vyazhushchikh. Izvestiya KGASU, 2 (36), 212-219.
2. Ferronskaya, A. V. (Red.). (2004). Gipsovyye materialy i izdeliya (proizvodstvo i primeneniye). Moskva: ASV.
3. Rakhimov, R. Z., Khaliullin, M. I., Gayfullin, A. R. (2014). Kompozitsionnyye gipsovyye vyazhushchiye s ispol'zovaniyem v sostave kompleksnoy dobavki keramzitovoy pyli i domennykh shlakov. Sukhiye stroitel'nyye smesi, 1, 19-22.
4. Morozova, N. N., Galiyev, T. F. (2015). Mineral'nyye dobavki dlya kompozitsionnykh gipsovykh vyazhushchikh.Innovatsionnoye razvitiye sovremennoy nauki: sbornik statey Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. Ufa.
5. Korovyakov, V. F. (2009). Teoreticheskiye osnovy sozdaniya kompozitsionnykh gipsovykh vyazhushchikh. ALITinform. Tsement. Beton. Sukhiye smesi, 6, 92-101.
6. Shmakova, Yu. S., Kononova, O. V. (2010). Strukturoobrazovaniye gipsovykh kompozitsiy. 13 Vavilovskiye chteniya "Globalizatsiya. Globalistika. Potentsialy i perspektivy Rossii v global'nom mire": Mater.postoyanno deystvuyushchey Vserossiyskoy mezhdistsiplinarnoy nauch. konf. s mezhdunar. uchastiyem. Yoshkar-Ola.
7. DSTU B V.2.7-82:2010 V'yazhuchí gípsoví. Tekhníchní umovi. [Chinniy víd 2011-03-01]. Kií̈v, 2010. 29 s.
8. DSTU B V.2.7-90:2011 Vapno budível'ne. Tekhníchní umovi. [Chinniy víd2012-10-01]. Kií̈v, 2012. 36 s.
9. EN 459-1:2015. Building lime - Part 1: Definitions, specifications and conformity criteria.[Valid from 2015-04-25]. Brussels, 2015.51 p.
10. Yakimechko, Ya. B. (2015). KHímíchna tekhnologíya vapna. L'vív, Rastr-7.
11. Chekans'kiy, B. B., Lutsyuk, Í. V., Yaremchuk, R. M. (2017). Osoblivostí strukturoutvorennya bezklínkernikh kompozitsíynikh v'yazhuchikh za visokikh vodotverdikh vídnoshen'. Vísnik NU LP. Zbírnik naukovikh prats'. Seríya: KHímíya, tekhnologíya rechovin ta í̈kh zastosuvannya, 868, 106-111.
12. Lutsyuk, Í. V., Yakimechko, Ya. B., Chekans'kiy, B. B. (2017). Doslídzhennya vplivu vidu vapna na vlastivostí kompozitsíynogo v'yazhuchogo za ríznikh umov tverdnennya. Zbírnik naukovikh prats' PAT "UkrNDÍ vognetrivív ím. A. S. Berezhnogo", 117, 116-124. Rezhim dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ vognetryv_2017_117_13.
https://doi.org/10.35857/2663-3566.117.11
13. Chekans'kiy, B. B., Lutsyuk, Í. V. (2018). Optimízatsíya skladu bagatokomponentnogo kompozitsíynogo v'yazhuchogo. Vísnik NU LP. Zbírnik naukovikh prats'. Seríya: KHímíya, tekhnologíya rechovin ta í̈kh zastosuvannya, 886, 73-78. Rezhim dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ VNULPX_2018_886_13.
https://doi.org/10.1628/jz-2018-0242
14. Chekans'kiy, B. B., Lutsyuk, Í. V. (2019). Vpliv marki gípsu na vlastivostí kompozitsíynogo v'yazhuchogo ta kharakteristiki kamenyu. KHímíya, tekhnologíya rechovin ta í̈kh zastosuvannya, 2(1), 34-40. doi: https://doi.org/10.23939/ctas2019.01.034.
https://doi.org/10.23939/ctas2019.01.034
15. Yakimechko, Ya. B., Novosad, P. V. (2014). Deyakí zakonomírností vikoristannya negashenogo vapna u kompozitsíynikh v'yazhuchikh sistemakh. Tekhnologíí̈ ta dizayn, 4(13). Rezhim dostupu: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/td_2014_4_8.