Volume 4, Number 1

In this Number

(36 papers)
I. B. Sobechko, Yu. I. Gorak, Volodymyr Dibrivnyi, Olena Klachko, R. R. Kostyuk
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2021.01.001
1-7
M. V. Shepida, Martyn Sozanskyi, Yurii Sukhatskiy, A. Mazurak, Orest Kuntyi
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2021.01.082
82-87
Lilianna Oliynyk, Oksana Makota, Zoryana Komarenska, Nataliya Bernatska
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2021.01.093
93-98
Diana Kindzera, Volodymyr Atamaniuk, Zoriana Gnativ, Ihor Mitin
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2021.01.131
131-137
Anna Hlukhaniuk, O. S. Ivashchuk, Semen Khomyak, Roman Chyzhovych, Tetiana Kuzminchuk, Yevgen Semenyshyn
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2021.01.138
138-144
Nataliia Baran, Oleh Suberlyak, Oleksandr Grytsenko, Volodymyr Moravskyi
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2021.01.158
158-165
V. V. Krasinskyi, Oleh Suberlyak, Victoria Zemke, M. V. Chekailo, M. O. Pankiv
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2021.01.172
172-178
A. Kucherenko, О. Nikitchuk, L. Dulebova, V. S. Moravskyi
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2021.01.191
191-197
Nataliya Semenyuk, Khrystyna Kysil, K.O. Shapoval, Galyna Dudok, Volodymyr Skorokhoda
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2021.01.198
198-205
Sofiia Suberlya, Romana Petrina, А. V. Pohmurska, Nataliia Baran, Yuriy Ya. Melnyk
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2021.01.219
219-223
Anna Stasiuk, Sofiia Prychak, Nataliia Fihurka, Serhii Varvarenko, Volodymyr Samaryk
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2021.01.224
224-229
V. F. Kirianchuk, Z. I. Demchuk, Ananiy Kohut, Stanislav Voronov, A. Voronov
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2021.01.230
230-236