ANALYSIS OF THE RANGE OF ANTIBACTERIAL AGENTS FOR SYSTEMIC APPLICATION OF THE PHARMACEUTICAL MARKET OF UKRAINE

2022;
: 75-81
1
Lviv Polytechnic National University
2
National University Lviv Polytechnic

The presented work demonstrates the results of the analysis of data from official sources of information on the range of antibacterial agents for the systematize the use of available in the pharmaceutical market of Ukraine. It is established that the total number of drugs of this group is 972 units, the largest subgroup is J01D Other β-lactam antibiotics (384 units); the form of release is dominated by powders of 427 items (43.93 %) and tablets of 347 items (35.69 %); antibacterial drugs account for the largest share of 677 items (69.65 %); among imported drugs, 316 items (32.51 %) are manufactured in India, in 286 items (29.42 %) are manufactured in Ukraine; according to the international non-proprietary name, mono drugs of 825 items (84.88 %) predominate.

1. Lubenets, V., Stadnytska, N., Baranovych, D., Vasylyuk, S., Karpenko, O., Havryliak, V., & Novikov, V. (2019). Thiosulfonates: The Prospective Substances against Fungal Infections. Fungal Infection. https://doi.org/10.5772/intechopen.84436
2. Stadnytska, N. Y., Parashchyn, Z. D., Lobur, I. P., & Fito, I. V. (2021). Аналіз вітчизняного ринку лікарських засобів, які застосовуються при захворюваннях порожнини носа. Фармацевтичний Часопис, 2, 36-43. https://doi.org/10.11603/2312-0967.2021.2.12126
3. Dyakon, I. V., Stadnytsʹka, N. YE., Hubytsʹka, I. I., Lylo, V. V., & Petrykevych V. R. (2017). Vykorystannya mokhu islandsʹkoho pry likuvanni infektsiynykh zakhvoryuvanʹ dykhalʹnykh shlyakhiv ta perspektyvy stvorennya novykh preparativ na yoho osnovi. Visnyk Natsionalʹnoho universytetu "Lʹvivsʹka politekhnika". Seriya: Khimiya, tekhnolohiya rechovyn ta yikh zastosuvannya, 868, 234-241.
4. Parashchyn, ZH. D., Lobur, I. P., Kyrychuk, A. O., Bryda, O. R., & Stadnytsʹka, N. YE. (2021). Doslidzhennya skladu preparativ dlya likuvannya zakhvoryuvanʹ porozhnyny nosa. Chemistry, Technology and Application of Substances, 4(2), 54-63. https://doi.org/10.23939/ctas2021.02.054
5. Stadnytska, N. E., Bryda, O. R., Hajevska, A. A., Chervetsova, V. H., Lubenets, V. I., & Novikov, V. P. (2019). Influence of garlic extract on test-culteres of funguses. Chemistry, Technology and Application of Substances, 2(2), 129-134. https://doi.org/10.23939/ctas2019.02.129
6. Derzhavnyy reyestr likarsʹkykh zasobiv Ukrayiny. URL: http://www.drlz.com.ua
7. Spetsializovane medychne internet-vydannya dlya likariv, provizoriv, farmatsevtiv, studentiv medychnykh i farmatsevtychnykh vuziv «Kompendium». URL: https://compendium.com.ua
8. Paliy, H. K., Pavlyuk, S. V., Paliy, D. V., Nazarchuk, O. A., Ahafonov, K. V., & Dudar A.O. (2018). Obgruntuvannya zastosuvannya antyseptychnykh preparativ u systemi profilaktychnykh i likuvalʹnykh zakhodiv (ohlyad literatury). Bukovynsʹkyy medychnyy visnyk, 22(4 (88)), 138-146.
9. Leontiev, R., Hohaus, N., Jacob, C., Gruhlke, M. C. H., & Slusarenko, A. J. (2018). A Comparison of the Antibacterial and Antifungal Activities of Thiosulfinate Analogues of Allicin. Scientific Reports, 8(1). https://doi.org/10.1038/s41598-018-25154-9
10. Iakovlieva, L., Bahlai, T., Berdnyk, O., Gerasymova, O., & Tkachova, O. (2022). POSB187 Study of Awareness of Pharmacy Employees in Ukraine with the Problem of Antibiotics Resistance. Value in Health, 25(1), S130-S131. https://doi.org/10.1016/j.jval.2021.11.625
11. Rudenko, A. O., Muravsʹka, L. V., Berestova, T. H., Parkhometsʹ, B. A., Sydorova, ZH. P., Rybalko, S. L., & Vasylenko, L. H. (2010). Leflotsyn ta flukonazol v likuvanni bakterialʹnykh uskladnenʹ pry herpesvirusnykh urazhennyakh nervovoyi systemy. Suchasni aspekty viysʹkovoyi medytsyny, (16), 366-373.
12. Matyukha, L. F., & Tytova, T. A. (2018). Osnovni pidkhody likuvannya infektsiyi sechovyvidnykh shlyakhiv u praktytsi simeynoho likarya. Simeyna medytsyna, 3(77), 93-98.
13. Kondratyuk, V. M., Oliynyk, V. M., Honcharov, O. L., Kondratyuk, O. P., & Bevz, V. O. (2013). Pytannya vyboru antybiotykiv dlya likuvannya ventylyatorasotsiyovanoyi pnevmoniyi. Problemy viysʹkovoyi okhorony zdorov'ya, (36), 176-179.
14. Lezhenko, H. O., & Pashkova, O. YE. (2015). Obgruntuvannya ratsionalʹnoyi antybakterialʹnoyi terapiyi bakterialʹnykh zakhvoryuvanʹ respiratornoho traktu u ditey. Zdorovʹe rebenka, (1), 41-46. https://doi.org/10.22141/2224-0551.1.60.2015.74945
15. Kramarʹov, S. O., & Yevtushenko, V. V (2019). Karbapenemy v klinichniy praktytsi. Aktualʹna infektolohiya, 7(2), 57-62. https://doi.org/10.22141/2312-413x.7.2.2019.161149
16. Kovalenko, M. M. (2017). Pro likarsʹkyy zasib flurenizyd yak imunomodulyator dlya likuvannya orfannykh zakhvoryuvanʹ. Pratsi naukovoho tovarystva im. Shevchenka. Medychni nauky, (50,№ 2), 75-84.
17. Hushylyk, B. I. (2015). Zastosuvannya napivsyntetychnykh penitsyliniv u skladi protymikrobnykh kompozytsiy dlya likuvannya infektsiynykh zakhvoryuvanʹ shlunkovo-kyshkovoho traktu. Medytsyna sʹohodni i zavtra, (4), 5-10.
18. Shmatenko, O. P., & Byelozʹorova, O. V. (2015). Analiz antybakterialʹnoyi terapiyi u khirurhichnomu likuvanni viysʹkovosluzhbovtsiv postrazhdalykh v ATO z vykorystannyam kompleksnoho chastotnoho/AVS/VEN-analizu. Viysʹkova medytsyna Ukrayiny, (15,№ 2), 65-70.
19. Pinyazhko, O. B. (2016). Analiz realʹnykh danykh pryznachenʹ likarsʹkykh zasobiv pry poshyrenykh hinekolohichnykh zakhvoryuvannyakh v Ukrayini. Farmatsevtychnyy zhurnal, (3-4), 29-41.
20. Rymsha, O. V. (2012). Antymikrobna diya antybiotykiv ta antyseptykiv u urolohichnykh khvorykh. Annaly Mechnykovsʹkoho instytutu, (2), 17-26.
21. Todoriko, L. D., Yeremenchuk, I. V., Chornous, V. O., Hrozav, A. M., Korpan, N. M., & Demydovsʹka, S. A. (2012). Optymizatsiya standartnoho rezhymu khimioterapiyi pry likuvanni khvorykh na mulʹtyrezystentnyy tuberkulʹoz lehenʹ. Ukrayinsʹkyy pulʹmonolohichnyy zhurnal, (1), 8-12.
22. Chendey, T. V. (2013). Suchasni osoblyvosti perebihu ta likuvannya infektsiynoho endokardytu v Zakarpat·sʹkiy oblasti. Bukovynsʹkyy medychnyy visnyk, 17(1), 133-137.
23. Tsapko, T. O. (2014). Vyvchennya protymikrobnoyi aktyvnosti 6-sulʹfonilpokhidnykh 4 metyl-1, 2-dyhidrokhinolin-2-onu. Annals of Mechnikov Institute, (2), 30-34. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ami_2014_2_7
24. Konoshevych, L. V., Tykhonov, O. I., & Shpychak, O. S. (2017). Marketynhovi doslidzhennya likarsʹkykh zasobiv, yaki zastosovuyutʹsya v oftalʹmolohichniy praktytsi v Ukrayini. Sotsialʹna farmatsiya v okhoroni zdorovʺya, (3,№ 2), 60-69. https://doi.org/10.24959/sphhcj.17.77
25. Yakovlyeva, L. V., & Bahlay, T. O. (2020). J01F Makrolidy, linkozamidy ta streptohraminy: analiz rynku ta vyznachennya obsyahiv yikh spozhyvannya v Ukrayini u 2013-2019 rr. Management, Economy and Quality Assurance in Pharmacy, 2(62), 71-77.   https://doi.org/10.24959/uekj.20.16
26. Plyeshkova, O. V., Byelozʹorova, O.V., & Nikityuk, A.V. (2021). Marketynhove doslidzhennya likarsʹkykh zasobiv, shcho vykorystovuyutʹsya dlya nadannya kvalifikovanoyi medychnoyi dopomohy khvorym viysʹkovosluzhbovtsyam iz khronichnymy zakhvoryuvannyamy dykhalʹnykh shlyakhiv. Ukrainian Journal of Military Medicine, 2(3), 103-113. https://doi.org/10.46847/ujmm.2021.3(2)‐103
27. Rudenko, V. V., Shmatenko, O. P., & Prytula, R. L. (2013). Farmakoekonomichnyy analiz likarsʹkykh preparativdlya mistsevoho zastosuvannya u II fazi ranovoho protsessu. Aktualʹni pytannya farmatsevtychnoyi i medychnoyi nauky ta praktyky, (2), 121-124