АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТУ АНТИБАКТЕРІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”

Наведено результати аналізу асортименту антибактеріальних засобів для системного застосування представлених на фармацевтичному ринку України. Встановлено, що дана група препаратів налічує 972 торгівельні назви, найчисленнішою підгрупою є J01D Інші β-лактамні антибіотики 384 одиниці (39,5 %); за формою випуску переважають порошки 427 найменувань (43,9 %) та таблетки 347 найменувань (35,7 %); антибактеріальні лікарські засоби складають найбільшу частку 677 найменувань (69,7 %); 286 найменувань (29,4 %) виготовлені в Україні; за міжнародним непатентованим найменуванням переважають моно препарати 825 найменувань (84,9 %).

1. Lubenets, V., Stadnytska, N., Baranovych, D., Vasylyuk, S., Karpenko, O., Havryliak, V., & Novikov, V. (2019). Thiosulfonates: The Prospective Substances against Fungal Infections. Fungal Infection. https://doi.org/10.5772/intechopen.84436

2. Stadnytska, N. Y., Parashchyn, Z. D., Lobur, I. P., & Fito, I. V. (2021). Аналіз вітчизняного ринку лікарських засобів, які застосовуються при захворюваннях порожнини носа. Фармацевтичний Часопис, 2, 36–43. https://doi.org/10.11603/2312-0967.2021.2.12126

3. Dyakon, I. V., Stadnytsʹka, N. YE., Hubytsʹka, I. I., Lylo, V. V., & Petrykevych V. R. (2017). Vykorystannya mokhu islandsʹkoho pry likuvanni infektsiynykh zakhvoryuvanʹ dykhalʹnykh shlyakhiv ta perspektyvy stvorennya novykh preparativ na yoho osnovi. Visnyk Natsionalʹnoho universytetu “Lʹvivsʹka politekhnika”. Seriya: Khimiya, tekhnolohiya rechovyn ta yikh zastosuvannya, 868, 234–241.

4. Parashchyn, ZH. D., Lobur, I. P., Kyrychuk, A. O., Bryda, O. R., & Stadnytsʹka, N. YE. (2021). Doslidzhennya skladu preparativ dlya likuvannya zakhvoryuvanʹ porozhnyny nosa. Chemistry, Technology and Application of Substances, 4(2), 54–63. https://doi.org/10.23939/ctas2021.02.054

5. Stadnytska, N. E., Bryda, O. R., Hajevska, A. A., Chervetsova, V. H., Lubenets, V. I., & Novikov, V. P. (2019). Influence of garlic extract on test-culteres of funguses. Chemistry, Technology and Application of Substances, 2(2), 129–134. https://doi.org/10.23939/ctas2019.02.129.

6. Derzhavnyy reyestr likarsʹkykh zasobiv Ukrayiny. URL: http://www.drlz.com.ua

7. Spetsializovane medychne internet-vydannya dlya likariv, provizoriv, farmatsevtiv, studentiv medychnykh i farmatsevtychnykh vuziv «Kompendium». URL: https://compendium.com.ua

8. Paliy, H. K., Pavlyuk, S. V., Paliy, D. V., Nazarchuk, O. A., Ahafonov, K. V., & Dudar A.O. (2018). Obgruntuvannya zastosuvannya antyseptychnykh preparativ u systemi profilaktychnykh i likuvalʹnykh zakhodiv (ohlyad literatury). Bukovynsʹkyy medychnyy visnyk, 22(4 (88)), 138-146.

9. Leontiev, R., Hohaus, N., Jacob, C., Gruhlke, M. C. H., & Slusarenko, A. J. (2018). A Comparison of the Antibacterial and Antifungal Activities of Thiosulfinate Analogues of Allicin. Scientific Reports8(1). https://doi.org/10.1038/s41598-018-25154-9

10. Iakovlieva, L., Bahlai, T., Berdnyk, O., Gerasymova, O., & Tkachova, O. (2022). POSB187 Study of Awareness of Pharmacy Employees in Ukraine with the Problem of Antibiotics Resistance. Value in Health25(1), S130–S131. https://doi.org/10.1016/j.jval.2021.11.625

11. Rudenko, A. O., Muravsʹka, L. V., Berestova, T. H., Parkhometsʹ, B. A., Sydorova, ZH. P., Rybalko, S. L., & Vasylenko, L. H. (2010). Leflotsyn ta flukonazol v likuvanni bakterialʹnykh uskladnenʹ pry herpesvirusnykh urazhennyakh nervovoyi systemy. Suchasni aspekty viysʹkovoyi medytsyny, (16), 366-373.

12. Matyukha, L. F., & Tytova, T. A. (2018). Osnovni pidkhody likuvannya infektsiyi sechovyvidnykh shlyakhiv u praktytsi simeynoho likarya. Simeyna medytsyna, 3(77), 93-98.

13. Kondratyuk, V. M., Oliynyk, V. M., Honcharov, O. L., Kondratyuk, O. P., & Bevz, V. O. (2013). Pytannya vyboru antybiotykiv dlya likuvannya ventylyatorasotsiyovanoyi pnevmoniyi. Problemy viysʹkovoyi okhorony zdorov'ya, (36), 176-179.

14. Lezhenko, H. O., & Pashkova, O. YE. (2015). Obgruntuvannya ratsionalʹnoyi antybakterialʹnoyi terapiyi bakterialʹnykh zakhvoryuvanʹ respiratornoho traktu u ditey. Zdorovʹe rebenka, (1), 41-46.

15. Kramarʹov, S. O., & Yevtushenko, V. V (2019). Karbapenemy v klinichniy praktytsi. Aktualʹna infektolohiya, 7(2), 57-62. https://doi.org/10.22141/2312-413x.7.2.2019.161149

16. Kovalenko, M. M. (2017). Pro likarsʹkyy zasib flurenizyd yak imunomodulyator dlya likuvannya orfannykh zakhvoryuvanʹ. Pratsi naukovoho tovarystva im. Shevchenka. Medychni nauky, (50,№ 2), 75-84.

17. Hushylyk, B. I. (2015). Zastosuvannya napivsyntetychnykh penitsyliniv u skladi protymikrobnykh kompozytsiy dlya likuvannya infektsiynykh zakhvoryuvanʹ shlunkovo-kyshkovoho traktu. Medytsyna sʹohodni i zavtra, (4), 5-10.

18. Shmatenko, O. P., & Byelozʹorova, O. V. (2015). Analiz antybakterialʹnoyi terapiyi u khirurhichnomu likuvanni viysʹkovosluzhbovtsiv postrazhdalykh v ATO z vykorystannyam kompleksnoho chastotnoho/AVS/VEN-analizu. Viysʹkova medytsyna Ukrayiny, (15,№ 2), 65-70.

19. Pinyazhko, O. B. (2016). Analiz realʹnykh danykh pryznachenʹ likarsʹkykh zasobiv pry poshyrenykh hinekolohichnykh zakhvoryuvannyakh v Ukrayini. Farmatsevtychnyy zhurnal, (3-4), 29-41.

20. Rymsha, O. V. (2012). Antymikrobna diya antybiotykiv ta antyseptykiv u urolohichnykh khvorykh. Annaly Mechnykovsʹkoho instytutu, (2), 17-26.

21. Todoriko, L. D., Yeremenchuk, I. V., Chornous, V. O., Hrozav, A. M., Korpan, N. M., & Demydovsʹka, S. A. (2012). Optymizatsiya standartnoho rezhymu khimioterapiyi pry likuvanni khvorykh na mulʹtyrezystentnyy tuberkulʹoz lehenʹ. Ukrayinsʹkyy pulʹmonolohichnyy zhurnal, (1), 8-12.

22. Chendey, T. V. (2013). Suchasni osoblyvosti perebihu ta likuvannya infektsiynoho endokardytu v Zakarpat·sʹkiy oblasti. Bukovynsʹkyy medychnyy visnyk, 17(1), 133-137.

23. Tsapko, T. O. (2014). Vyvchennya protymikrobnoyi aktyvnosti 6-sulʹfonilpokhidnykh 4 metyl-1, 2-dyhidrokhinolin-2-onu. Annals of Mechnikov Institute, (2), 30-34. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ami_2014_2_7

24. Konoshevych, L. V., Tykhonov, O. I., & Shpychak, O. S. (2017). Marketynhovi doslidzhennya likarsʹkykh zasobiv, yaki zastosovuyutʹsya v oftalʹmolohichniy praktytsi v Ukrayini. Sotsialʹna farmatsiya v okhoroni zdorovʺya, (3,№ 2), 60-69.

25. Yakovlyeva, L. V., & Bahlay, T. O. (2020). J01F Makrolidy, linkozamidy ta streptohraminy: analiz rynku ta vyznachennya obsyahiv yikh spozhyvannya v Ukrayini u 2013-2019 rr. Management, Economy and Quality Assurance in Pharmacy, 2(62), 71–77. https://doi.org/10.24959/uekj.20.16

26. Plyeshkova, O. V., Byelozʹorova, O.V., & Nikityuk, A.V. (2021). Marketynhove doslidzhennya likarsʹkykh zasobiv, shcho vykorystovuyutʹsya dlya nadannya kvalifikovanoyi medychnoyi dopomohy khvorym viysʹkovosluzhbovtsyam iz khronichnymy zakhvoryuvannyamy dykhalʹnykh shlyakhiv. Ukrainian Journal of Military Medicine, 2(3), 103-113. https://doi.org/10.46847/ujmm.2021.3(2)‐103

27. Rudenko, V. V., Shmatenko, O. P., & Prytula, R. L. (2013). Farmakoekonomichnyy analiz likarsʹkykh preparativdlya mistsevoho zastosuvannya u II fazi ranovoho protsessu. Aktualʹni pytannya farmatsevtychnoyi i medychnoyi nauky ta praktyky, (2), 121-124