PECULIARITIES OF THE PHASE COMPOSITION OF ASH AND SLAG WASTE FROM THE THERMAL POWER STATION

2022;
: 12-16
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

The phase composition of ash and slag from thermal power stations (TPS) were studied. It was established that ashes from thermal power stations are not homogeneous glass in the structure and are characterized by the presence of a significant number of mullite and hercynite crystallization centers. The phase composition and structure of ash slag were investigated by XRF and SAR methods. It was established that the processes of crystallization of iron-aluminosilicate slag finishes at the stage of nucleation of crystals whose further growth becomes impossible because of the sharp increase of viscosity during cooling.

1. Biffi, G. (2003). Book for the production of ceramic tiles. Faenza Editoriale.
2. Daineko, K. (2015). Nyzkotemperaturnyi elektrotekhnichnyi farfor. (Dys. kand. tekhn. nauk). Natsionalnyi tekhnichnyi universytet "Kharkivskyi politekhnichnyi instytut", Kharkiv. [in Ukrainian]
3. Mykhailiuta, O. (2007). Tonkokeramichni masy na osnovi luzhnykh kaoliniv dlia sanitarnykh vyrobiv nyzkotemperaturnoho vypalu. (Dys. kand. tekhn. nauk). Ukrainskyi derzhavnyi khimiko-tekhnolohichnyi universytet, Dnipropetrovsk. [in Ukrainian]
4. Chyrkina, M. (2012). Nyzkotemperaturnyi farfor hospodarchoho pryznachennia na osnovi kvarts-polovoshpatovoi syrovyny Ukrainy. (Dys. kand. tekhn. nauk). Natsionalnyi tekhnichnyi universytet "Kharkivskyi politekhnichnyi instytut", Kharkiv. [in Ukrainian]
5. Kychkailo, O. (2016). Keramycheskye lytyialiumosylykatnыe materyalы dlia termostoikykh yzdelyi khoziaistvennoho naznachenyia. (Dys. kand. tekhn. nauk). Belorusskyi hosudarstvennыi tekhnolohycheskyi unyversytet, Mynsk. [in Russian]
6. Salakhov, A. M., Tahyrov, L. R. (2015, Avhust). Struktoruobrazovanye keramyky yz hlyn, formyruiushchykh pry obzhyhe razlychnye myneralnye fazy. Stroytelnye materyaly, 68-74. [in Russian]
7. Subbota, I. S., Spasonova, L. M., Bulka, T. I., Tokova, M. I. (2019). Zastosuvannia zoloshlakovykh vidkhodiv dlia vyrobnytstva budivelnoi keramiky. Promyslove budivnytstvo ta inzhenerni sporudy. 1, 45-48. [in Ukrainian]
8. Naidenov, A. P., Kabanova, M. K. (1970). Yssledovanye fazovoho sostava y mykrostrukturы keramzyta. Keramzyt y keramzytobeton: Tr. VNYYSTROM, 4, 23-39. [in Russian]
9. Pliusnyna, Y. Y. (1977). Ynfrakrasnie spektry sylykatov. M.: Yzd-vo MHU. [in Russian]