Directions for legislative improvement of the activities of main departments of justice

Authors: 

S. Olefirenko

In this paper, the activities of the State Registration Service of Ukraine and the State Enforcement Service of Ukraine are examined. The proposals to change certain provisions of regulatory legal acts are presented. The recommendations for collaboration between Main Departments of Justice and the public are made.

  1. З травня стартує пілотний проект щодо реалізації ДВС конфіскованого майна шляхом електронних торгів [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.minjust.gov.ua/news/45160.
  2. Пілотний проект електронної системи торгів арештованого майна Державної виконавчої служби [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247148643&cat_id....
  3. Система електронних торгів арештованим майном [Електронний ресурс] / ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України. — Режим доступу : http://dvs.gov.ua/mediafiles/files/setam_presentation.pdf.
  4. Стан роботи Державної реєстраційної служби України щодо підвищення рівня правових знань громадян та навичок у застосуванні законодавства під час реалізації державної політики у визначеній сфері [Електронний ресурс] : Рекомендації Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення від 21.06.2013 р. — Режим доступу : http://www.minjust.gov.ua/43589.
  5. Про громадські об’єднання [Електронний ресурс] : Закон України № 4572-VI від 22.03.2012 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2013. — № 1. — Режим доступу : www.portal.rada.gov.ua.
  6. Семінар Система реєстрації бізнесу // Новини міжнародного співробітництва [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.drsu.gov.ua/show/1718.