The role of economic transfrontal collaboration in integration processes

Автори: 
V. Lutchak

It is determined that transfrontal economic collaboration in the system of transfrontal collaboration of Ukraine and nearby states has an extraordinarily important value in developing transfrontal collaboration of nearby countries and good-neighbourlinesses between them. The experience of cross-boundary collaboration and basic principles of the European regional policy are analysed, as well as basic principles of transfrontal economic collaboration, concerning the transfrontal collaboration of nearby countries on the whole, that are presented in two groups: general and specific, are formed. The levels of realization of transfrontal economic collaboration are determined.

  1. Про транскордонне співробітництво : Закон України № 1861-IV від 24.06.2004 р. [чинний] / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України [Текст]. — 2004. — № 45. — Ст. 499.
  2. Мікула Н. Єврорегіони: досвід та перспективи [Текст] : монографія / Н. Мікула. — Львів : ІРД НАН України, 2003. — 222 с
  3. Кушніренко О. М. Охорона здоров’я населення в країнах-членах Європейського Союзу / О. М. Кушніренко // Економічний розвиток і державна політика [Текст]. — Вип. 11: Державна політика та економіка охорони здоров’я в Україні : практикум / М. Білинська, В. Григорович, Л. Жаліло [та ін.] ; за заг. ред. І. Розпутенка, І. Солоненка. — К. : К.І.С., 2002. — С. 150–191.
  4. Кушніренко О. М. Екологічна політика Європейського Союзу // Ефективність державного управління [Текст]. — Вип. 3: Економіка природних ресурсів і довкілля : практикум / Ю. Бажал, В. Бакуменко, С. Буряк [та ін.] ; за заг. ред. І. Розпутенка. — К. : К.І.С., 2003. — С. 231.
  5. Студенніков І. Транскордонне співробітництво та його місце в регіональному розвитку / І. Студенніков // Регіональна політика в країнах Європи: уроки для України / за ред. С. Максименка. — К. : Логос, 2000. — С. 138–171.
  6. Kushnirenko O. Cross-border cooperation — a form of cooperation between local and regional governments / O. Kushnirenko // Cross-border cooperation [Text] / ed.-in-ch.B. Lesser and I. Rozputenko. — К. : K.I.S. Ltd, 2003. — Р. 63.
  7. Засадко В. В. Транскордонне співробітництво України: тенденції, проблеми та перспективи розвитку / В. В. Засадко // Науковий вісник Академії муніципального управління [Текст] : зб. наук. пр. — 2009. — Вип. 7. — C. 22. — (Серія «Економіка»).
  8. Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети [Текст] : монографія / за ред. З. С. Варналія. — К. : НІСД, 2007. — C. 688.