Providing the level of value of the workforce recovery in Ukraine

Автори: 
P. Shevchuk

The wages and labor productivity in some countries of the world, particularly European, and in Ukraine are investigated. Certain steps to increase the value of workforce recovery in Ukraine in conditions of crisis are suggested.

 1. Україна потребує жорсткого бюджету та реформ [Електронний ресурс] : інтерв’ю міністра фінансів України Н. Яресько виданню «The Wall Street Journal» від 16.12.2014 р.. — Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/ control/ru/publish/article?art_id=247823372&cat_id=244313435.
 2. Заробітна плата в Україні: на шляху до економічного зростання і добробуту // Центр Разумкова, Національна безпека і оборона [Текст]. — 2014. —№ 17 (118). — С. 2–77.
 3. Щодо вдосконалення роботи України з МВФ та МБРР [Електронний ресурс] : аналіт. зап. — Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/ articles/1601.
 4. Єрмошенко М. М. Стабілізаційні програми МВФ та реформування економіки України [Електронний ресурс] / М. М. Єрмошенко. — Режим доступу : http://www.nam.kiev.ua/ape/n_01_5-6/Ermoshenko.htm.
 5. Нафтогаз — черная дыра в бюджете Украины [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.trust.ua/news/103096-naftogaz—chernaya-dyra-v-byudzhete- ukrainy—soros.html.
 6. Виступ Прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка на засіданні уряду 9 грудня 2014 р. [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.ukurier.gov.ua/uk/video/238.
 7. Там само.
 8. Балаева Т. Треть украинцев не смогла оплатить коммуналку / Т. Балаева // Вести-бизнес [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://business.vesti- ukr.com/85067-kazhdyj-tretij-ukrainec-ne-platit-za-kommunalku.
 9. Про Державний бюджет України на 2015 рік : Закон України № 80-VІІІ від 28.12.2014 р. // Голос України [Текст]. — 2014. — № 254 (спецвипуск). — 31 груд.
 10. Глобальний сайт PwC [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.pwc.com.
 11. Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету : Постанова Кабінету Міністрів України № 65 від 01.03.2014 р. // Урядовий кур’єр [Текст]. 2014. — № 45. — 12 берез.
 12. Томчин А. Б. Германия и немцы. То, о чем умалчивают путеводители [Текст] / А. Б. Томчин. — М. : РИПОЛ классик, 2012. — 416 с.
 13. Шевчук П. І. Соціальна та гуманітрна політика [Текст] : навч. посіб. / П. І. Шевчук. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2014. — 320 с.
 14. Нікітіна Т. В. Позиція профспілки працівників державних установ України щодо удосконалення чинного законодавства про державну службу та службу в органах місцевого самоврядування [Текст] : зб. доп. щоріч. Всеукр. громад. слух. (м. Одеса, 24 — 25 вересня 2009 р.) / Т. В. Нікітіна ; [Т. В. Мотренко, гол. ред. та ін.]. — Одеса : Юридична література, 2009. — 600 с.
 15. Підсумковий моніторинг розвитку соціальної сфери за 2010 рік [Електронний ресурс]. — К. : Центр перспективних соціальних досліджень Мінсоцполітики України, 2011. — Режим доступу : http://cpsr.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=148:-201....
 16. Шевчук П. І. Соціальна та гуманітарна політика...
 17. Звягільський Ю. Л. Рівень заробітної плати — індикатор ефективності програми економічних реформ / Ю. Л. Звягільський // Економіка України [Текст]. — 2013. — № 9 (622). — С. 73–84.
 18. Кравченко М. В. Система соціального захисту населення як об’єкт державної політики: методологія та практика [Текст] : монографія / М. В. Кравченко. — К. : Інформ.-аналіт. агентство, 2012. — 451 с.
 19. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит // Антология экономической классики [Текст] : в 2 т. Т. 1. — М. : [б. и.], 1991. — C. 47.
 20. Європейська соціальна хартія (переглянута) (м. Страсбург, 3 травня 1991 р.) // Відомості Верховної Ради України [Текст]. — 2007. — № 51.
 21. Підсумковий моніторинг розвитку соціальної сфери за 2010 рік...
 22. Andersson M. Wage Growth Dispersion Across the Euro Area Countries: Some Stylized Facts / M. Andersson, A. Gieseck, B. Perlugi [so on] // ECB Occasional paper [Text]. — № 9. — Frankfurt on Main : European Central Bank, 2008. — 56 p.
 23. Ли Куан Ю. Сингапурская история. 1965 — 2000. Из третьего мира — в первый [Текст] / Ю. Ли Куан. — М. : МГИМО-Университет, 2010. — 684 c.
 24. Соколик М. П. Продуктивність та оплата праці за паритетом купівельної спроможності в Україні та інших країнах: порівняльний аналіз / М. П. Соколик // Економіка і прогнозування [Текст]. — 2011. — № 1. — С. 85–103.
 25. Позачергове послання Президента України до Верховної Ради України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.president.gov.ua/news/31656.html.
 26. Інвестиційний клімат в Україні [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/economic-cooperation/invest-climat.
 27. Геєць В. М. Вихід з кризи (роздуми над актуальним у зв’язку з прочитаним) / В. М. Геєць, А. А. Гриненко // Економіка України [Текст]. — 2013. —№ 6. — C. 4–19.
 28. Петровський П. М. Гуманітарний ресурс демократизації державного управління України: теоретико-методологічний аспект [Текст] : монографія / П. М. Петровський. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2012. — 212 с.