Volume 3, Number 1, 2018

In this Number

(13 papers)
Myroslav Malovanyy, Khrystyna Soloviy, Volodymyr Nykyforov, Jaromir Wojtowicz
pp. 1-12
Vitaliy Sharavara, Ruslan Havryliuk, Dmytro Gulevets, Serhii Savchenko
pp. 13-20
Lidiia Kupchyk, Oksana Salavor, Oksana Nychyk
pp. 25-28
Tri Nguyen-Quang, Kateryna Hushchyna, Kayla McLellan, Qurat-Ul An Sabir
pp. 29-36
Yelizaveta Chernysh, Leonid Plyatsuk, Olena Yakhnenko, Inna Тrunova, Ivan Kozii
pp. 49-52
Nataliya Popovych, Myroslav Malovanyy, Oksana Telak, Andriy Voloshchyshyn, Vasyl Popovych
pp. 53-58
Olha-Dzvenyslava Lacatosh, Zoryana Оdnorih, Oksana Matsiyevska
pp. 59-64
Vasyl Dyachok, Anastasia Marakhovska, Jaroslava Zaharko
pp. 65-68
Zoryana Tartachynska, Liubov Luchyt
pp. 75-78