THE ROLE OF THE WAVELENGTH OF LIGHT IN THE DYNAMICS OF LIGHT IN THE DYNAMICS MICROALGAE DUE TO THE ABSORPTION OF CARBON DIOXIDE

EP.
2018;
: pp. 43-48
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University
4
Lviv Polytechnic National University

The effect of light wave length on the rate of carbon dioxide absorption by microalgae has been studied. The mechanism of transfer of carbon dioxide from the air into the internal environment of the cells of microalgae has been described. The coefficient of microalgae growth based on the mathematical model has been determined. The analytical dependence of the mentioned coefficient on the light wave length has been obtained. The optimum length of light wave has been determined to design the flow chart for eliminating carbon dioxide from industrial gas emissions by the biological method.

[1] Netrusov A. Y., Bonč-Osmolovskaja E. A., Horlenko V. M. y dr.; Pod red. Netrusova A. Y.: Ekolohyja mykroorhanyzmov: Učebnyk, dlja stud. Vuzov. Yzdat. centr “Akademyja”, Moskva 2004, 272. (in Russian)

[2] Djačok V. V., Katyševa V. V., Levko O. B.: Vyvčennja vplyvu temperatury na kinetyku pohlynannja vuhlekysloho hazu mikrovodorostjamy. Visnyk Nacionalʹnoho universytetu “Lʹvivsʹka politechnika”. Chimija, technolohija rečovyn ta ich zastosuvannja., 2015, 812, 365–372.

[3] Djačok V. V., Huhlyč S. I., Levko O. B.: Vyvčennja procesiv masoobminu pid čas realizacii biolohičnych metodiv očyščennja hazovych vykydiv vid vuhlekysloho hazu. Visnyk Nacionalʹnoho universytetu “Lʹvivsʹka politechnika”. Chimija, technolohija rečovyn ta ich zastosuvannja, 2014, 787, 313–319.

[4] Djačok V. V. Levko O. B.: Vyvčennja procesu masoobminu pry peretvorenni vuhlekysloho hazu u metan biolohičnym metodom. Ekolohična bezpeka, 2014, 1, 31–35.

[5] Djačok V. V., Levko O. B.: Masoobmin v biolohičnych procesach. Visnyk NU “Lʹvivsʹka politechnika” Chimija, technolohija rečovyn ta ich zastosuvannja, 2013, 761, 289–293.

[6] Dyachok V., Huhlych S. Mathematical design of biological processes of complicated mass transfer Sciens and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, III(5), ISSUE 41, 2015, 91–94.

[7] Zolotarʹova O. K., Šnjukova Je. I., Syvaš O. O., Mychajlenko N. F. Pid red. Zolotarʹovoi O. K.: Perspektyvy vykorystannja mikrovodorostej u biotechnolohii. Alʹterpres, Kyiv 2008, 234. (in Ukrainian).