ENVIRONMENTAL SAFETY MANAGEMENT OF SUBSTANDARD PESTICIDE RESIDUES AND REMEDIATION AND RECLAMATION OF CONTAMINATED SOIL

EP.
2019;
: pp.125-129
1
Vinnytsia National Technical University
2
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

In Ukraine, there is still a great number of unused, unidentified and substandard pesticide preparations (PPs) and other toxic substances which have an extremely dangerous impact on humans and other living ecosystems and the environment. Besides, more than 75 thousand tons of pesticides are imported and produced annually in Ukraine, but some of them are not used during the period of their suitability. Consequently, when stored mostly in dilapidated warehouses and repositories of agrochemicals, as well as in the open areas, they fall into underground and ground water, and then through trophic chains into the organisms of living systems, causing severe poisoning and diseases. We note that till now, the problem of unsuitable PPs was solved only in the context of their utilization or export for processing outside the state, while the rest of this ecological problem - the restoration of soils and the remediation of contaminated lands at the state level, is not virtually solved. Therefore, the substantiation of the scientific and practical aspects of environmental safety management of such remediation processes is on time.

[1] Petruk R. V., Ransʹkyy A. P., Petruk V. H. Kompleksna pererobka fosforovmisnykh pestytsydiv do ekolohichno bezpechnykh produktiv ta rekulʹtyvatsiya zabrudnenykh hruntiv. Monohrafiya. – Vinnytsya: VNTU, 2004. – 136 s. 
[2] Kachynsʹkyy A. B. Ekolohichna bezpeka Ukrayiny: systemnyy analiz perspektyv pokrashchennya. – K.: NISD, 2001. – 312 s. 
[3] Zakon Ukrayiny «Pro pestytsydy ta ahrokhimikaty», VRU. – K.: Vidomosti VRU, 1995. - № 14. – 91 s. 
[4] Melʹnykov N.N. Pestytsydy.Khymyya, tekhnolohyya y prymenenye. – M.: Khymyya, 1987. – 712 s. 
[5] Yurchenko A. I., Breslavetsʹ A. I., Predmestnikov O.H. Problemy ta zasoby zneshkodzhennya zalyshkiv pestytsydiv na terytoriyi skladiv ahrokhimikativ // Problemy okhorony NPS ta ekobezpeky: Zb. nauk. pratsʹ UNDIEP.-KH.: Reyder,2009.- vyp. 31, 2009.- S.202-209. 
[6] Lysychenko H. V., Zabulonov YU. L. YU., Khmilʹ H. A. Pryrodnyy, tekhnohennyy ta ekolohichnyy ryzyky: analiz, otsinka, upravlinnya. Monohrafiya. – K.: Nauk. dumka, 2008. – 543 s. 
[7] Ivankiv M. YA., Vovk S. O. Ahrotekhnolohichni zakhody znyzhennya rivnya khlororhanichnykh pestytsydiv ta yikh pokhidnykh u hruntakh// Naukovo-tekhnichnyy byuletenʹ DNDKIVPKD.-2014.-vyp.15,№1.-S.164-170. 
[8] Furdychko O. I., Moklyachuk L. I. Metodychni rekomendatsiyi z ahroekolohichnoho monitorynhu terytoriy, zabrudnenykh stiykymy orhanichnymy zabrudnyuvachamy. – K.: Minahropolityky, 2010. – 32 s. 
[9] Moklyachuk L. I., Baranov YU. S., Horodynsʹka I. M. ta in. Sklady zberihannya neprydatnykh ta zaboronenykh do vykorystannya KHZZR – dzherelo nebezpeky dlya navkolyshnʹoho seredovyshcha // Zb. nauk. pratsʹ VNAU. – Vinnytsya, 2012. – Vyp. № 1 (57). – S. 65-69. 
[10] Patyka V. P., Makarenko N. A., Moklyachuk L. I. ta in. Ahroekolohichna otsinka mineralʹnykh dobryv ta pestytsydiv. – K.: Osnova, 2005. – 300 s. 
[11] Ekolohichna bezpeka Vinnychchyny. Monohrafiya / Za zah. red. Mudraka O. V. – Vinnytsya: VAT «Misʹka drukarnya», 2008. – 456 s. 
[12]  Mudryy I. V., Lepʹoshkin I. V., Bobylʹova O. O. ta in. Ekoloho-hihiyenichne znachennya provedennya sanitarno-epidemiolohichnoho obstezhennya obʺyektiv dovkillya ta vyrobnychykh prymishchenʹ kolyshnikh skladiv pestytsydiv i mineralʹnykh dobryv // Dovkillya ta zdorovʺya, 2007. - № 1. – S. 45-47. 
[13] Petruk R. V., Petruk V. H., Berezyuk A. P. Ekolohichna bezpeka skladiv i skhovyshch otrutokhimikativ i vidnovlennya zemelʹ navkolo nykh // Ekolohichna bezpeka.- Visnyk KrN.- Vypusk 3/2013 (80). – S. 197-202. 
[14]  Moklyachuk T. O. Metody otsinky ekolohichnoho ryzyku vid zabrudnennya stiykymy pestytsydamy // Zbalansovane pryrodokorystuvannya. – № 2, 2014. – S. 135-142. 
[15] Moklyachuk L. I., Horodysʹka I. M, Monarkh V. V., Moklyachuk O. M., Moklyachuk T. O. Otsinka ekolohichnykh ryzykiv v zonakh vplyvu skladiv otrutokhimikativ // Zbalansovane pryrodokorystuvannya. - № 3, 2017. – S. 145-150. 16. 
[16] Bashkyn V. N. Upravlenye ékolohycheskymy ryskamy. Monohrafyya. - M.: Nauchnyy myr, 2005. – 368 s.
[17] Rani K., Dhania G. Bioremediation and Biodegradation of Pesticide from Contaminated Soil and Water – A Noval Approach /Kavita Rani, Geeta Dhania/ International journal of Current Microbiology and Applied Sciences. – Volume 3 N.10(2014) pp 23-33. 
[18] Kopetskyy V., Phimister J. Ex situ treatment approach used for soil impacted with cyanides/ Viktor Kopetskyy, Jim Phimister/ Environmental Science & Engineering Magazine [https://esemag.com/hazmat-remediation/ex-situ-treatment-soil-impacted-cy...
[19] Morillo E. , Villaverde J.  Advanced technologies for the remediation of pesticide-contaminated soils /E.Morillo, J.Villaverde /Science of The Total Environment Volume 586, 15 May 2017, Pages 576-597.
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.02.020
[20] Balawejder M. A method for remediation of soil contaminated with simazine/ Maciej Balawejder, Radosław Józefczyk, Piotr Antos, Marcin Pieniążek  / Archives of Environmental Protection Vol. 42 no. 3 pp. 41–46.
https://doi.org/10.1515/aep-2016-0024