DETERMINATION OF SIGNIFICANT FACTORS OF LANDSLIDE PROCESSES AND FLOODING

EP.
2020;
: pp. 88-94
1
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
2
Lviv Polytechnic National University
3
Zhytomyr Polytechnic State University
4
Kharkiv National University of Urban Economy named after O. M. Beketov
5
Kharkiv National University of Urban Economy named after O. M. Beketov

The linear dependence of some geological (significant) factors responsible for landslide and flooding processes on the cost of geotechnical surveys determining these factors was proved. The principle of selection of engineering-geological surveys, which assess the factors of occurrence of landslide and flooding with high probability, was developed. The possibility of identifying economic territories that may be susceptible to landslide and flooding processes based on already existing basic data of previously conducted engineering-geological surveys is substantiated. A pre-project (planned) method of calculating the costs of geotechnical surveys based on the existing basic data is proposed.

[1] Shneydmiller N.: Vseros.nauchnoy konfer. «Teoriya sovremennogo goroda: Proshloye, Nastoyashcheye, Budushcheye» Russia ,Yekaterinburg 2016, 32.
[2] Osipov V., Burova V., Zaikanov V., Minakova T.: Geoekolog. Inzhener. geologiya. Gidrogeolog., Geokriolog., 2015, 3, 195.
[3] Tiganova I.: Stroitel'stvo i obrazovaniye, 2012, 15.
[4] Zozulya P., Zozulya A. : Vestnik Univers. «Ekonomika: problemy, resheniya i perspektivy», 2015, 5, 63.
[5] Osipov V., Yeremina O., Kozlyakova I.: Geoekolog. Inzhener. geologiya., Gidrogeolog. Geokriolog., 2017, 3, 3.
[6] Say V.: Geodezíya, kartografíya í ayerofotoznímannya, 2011, 75, 127.
[7] Kuz'menko Ye., Zhuravel' O., Chepurna T., Chepurniy Í., Shtogrin L.: Geoínformatika, 2011, 3, 61.
[8] Keaton J.: Environmental and Engineering Geology,  Encyclopedia of Life Systems, Support, 2010, l,1.
[9] Tepel R.: AEG News, June, 2010, 53 (2), 32.
[10] Minayev V., Fadeyev A., Danilov R.:  Problemy upravleniya riskami v tekhnosfere, 2010, 1 (13), 10.
[11] Natsíonal'na dopovíd' pro stan tekhnogen. ta prirod. bezpeki v Ukraí̈ní u 2014 r. , K.: DP «Agenstvo Chornobil' ínform», 2015.
[12] Bondarik G., Pendin V., Yarg L.: Inzhenernaya geodinamika. KDU, Moskva 2015.
[13] Rud'ko G. and Osiyuka V.: Inzhenernya geodinamika Ukrainy i Moldovy (opolznevyye geosistemy). Bukrek, Chernovtsy 2012.
[14] Bileush A.: Opolzni i protivoopolznevyye meropriyatiya. Nauk. dumka, Kyiv 2009.
[15] Fengshan M., Li Zhanlu, Jie W., Kuo D.: Bullet. Engineer. Geology and the Environ. Offic. J. International Association for Engineer. Geology and the Environ., 2017, 3, 855.
[16] Pendin V. and  Fomenko I.: Metodologiya otsenki i prognoza opolznevoy opasnosti. Lenand, Moskva 2015.
[17] Zarubina L.: Zashchita territoriy i stroitel'nykh ploshchadok ot podtopleniya gruntovymi vodami. Vologda: Infra-Inzheneriya, Moskva 2017.
[18] Kyoji S., Canuti P., Yueping Yin.: Landslide Science for a Safer Geoenvironment. Bücher: Springer Link, Springer, 2014.
[19] Barliani A.: Metody obrabotki i analiza prostranstvennykh i vremennykh dannykh. SGUGiT, Novosibirsk 2016. 
[20] Strizhel'chik G., Sokolov Yu., Goldfeld I., et al.: Podtopleniye v naselennykh punktakh Khar'kov. obl. KH., Khar'kov 2003. 
[21] Borovikov V.: Populyarnoye vvedeniye v sovremennyy analiz dannykh v sisteme STATISTICA. Goryachaya liniya-Telekom, Moskva 2013.