APPLICATION OF FORMALIZED MODELS OF EVENTS FOR EVALUATION OF DANGER AND ACCIDENT ASSESSMENT OF THE COMPRESSOR STATION OF THE MAIN PIPELINE

EP.
2022;
: pp. 47-54
1
Lviv State University of Life Safety
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lublin University of Technology

An effective approach to solving the problem of reducing man-made hazards is the use of specialized systems for forecasting and minimizing risks. The theoretical basis for hazard assessment is probabilistic safety analysis (IAB). The most common method of assessing the danger and accident is the development of formalized models of events is the use of logical-probabilistic models "failure tree" (FTA) and "event tree" (ETA). These methods are widely used in the world to analyze the risk of accidents at facilities with increased levels of danger. They are used both for the preliminary analysis of safety during the development of recommendations for reducing the level of risk and for investigating the causes of accidents at hazardous facilities. In Ukraine, such methods are used in the development of safety declarations for high-risk facilities. Considering a great number of hazards inherent in the operation of main pipelines, it is important to understand which of these risks are most critical. The specifics of their operation is directly related to the risk of cascading accidents. The purpose of the work is to establish criteria and assess the danger of accidents at the compressor station of the main gas pipeline.

1. Grazhdankyn, A. Y., Degtyarev, D. V., Lysanov, M. V., & Pecherkyn, A. S. (2002). Osnovnye pokazateli riska avarii v terminah teorii verojatnostej. Bezopasnost truda v promyshlennosty, 7, 35-39. Retrieved from https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33274891

2. Gas pipeline incidents 10-th Report of the European Gas Pipeline Incident Data Group (period 1970–2016).  Retrieved from http://www.egig.nl/downloads/10th_report_EGIG.pdf.

3. Khrutba, V. O., Vajgang, G. O., & Stegnij, O. M. (2017). Analiz ekologichny`x nebezpek pid chas ekspluataciyi ta remontu magistral`ny`x truboprovodiv. Ekologichna bezpeka, 2(24), 75-84. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/ekbez_2017_2_14

https://doi.org/10.2142/biophysico.14.0_75

4.  Makovej, V.O. (2010). Problemy obmezhennya rujnuvan magistralnogo gazoprovodu. Visnyk Nacionalnogo Texnichnogo Universytetu Ukrayiny «Kyyivskyj Politexnichnyj Instytut», Seriya Mashynobuduvannya, 58, 301-309. Retrieved from https://ela.kpi.ua/jspui/bitstream/123456789/6793/1/301.pdf

5. NAOP 1.3.00-1.01-88. Zagalni pravyla vybuxobezpeky dlya vybuxopozhezhenebezpechnyh ximichnyh, naftoximichnyh i naftopererobnyh vyrobnycztv. Retrieved from http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=51190

6. Ponomarev, A.A. (1997). Parametry  pozharovzryvoopasnosti  strujnyh  vybrosov  gorjuchih  gazov. Pozharovzryvobezopasnost,1. Retrieved from https://tekhnosfera.com/parametry-pozharovzryvoopasnosti-goryuchih-gazov...

7. Rausand, M. (2004). Event Tree Analysis. System Reliability Theory Models, Statistical Methods, and Applications Wiley. RAMS Group. Retrieved from http://www.ntnu.edu/ross/ books/srt

8. Rybakov, A. A., Goncharenko L. V., Fylypchuk, T. N., Loxman Y. V, & Buryak, Y. Z. (2014). Prichiny stress-korrozionnogo razrushenija montazhnogo kolcevogo soedinenija magistralnogo gazoprovoda. Avtomatycheskaya svarka, 3, 54-57. Retrieved from https://patonpublishinghouse.com/as/pdf/2014/pdfarticles/03/10.pdf

9. Savonyn, S., Moskalenko, A., Chugunov, A., & Tyunder, A. (2015). Analiz osnovnyh prichin avarij, proizoshedshih na magistralnyh gazoprovodah. Inzhenernaja zashhita, 11. Retrieved from https://territoryengineering.ru/location/vypusk-11/

10. Vovk, O. O., Zajchenko, S. V., Chvertko, Ye.P., Shevchenko, M. V., Pirumov, A. Ye, & Radeczka, O. J.(2017). Analiz avarij na magistralnyx truboprovodax za period 2005-2015 rr. Energetyka: ekonomika, texnologiyi, ekologiya, 4, 113-117. doi: https://doi.org/10.20535/1813-5420.4.2017.127554

https://doi.org/10.20535/1813-5420.4.2017.127554

11. Wang, J. (2018). In safety Theory and Control Technology of High-Speed Train Operation. Elsevier Ltd. doi: https://doi.org/10.1016/C2016-0-04352-8

12. Xenly, E., & Kumamoto, X. (1984). .Nadezhnost texnycheskyh system i ocenka ryska: Per. s angl. Mashynostroenye, Moskva.

13. Zhovtulya, L. Ya., & Karpash,  O. M. (2015). Analiz pidkhodiv do vyiavlennia ta zapobihannia ryzykam vynyknennia avarii pry ekspluatatsii mahistralnykh truboprovodiv. Rozvidka ta Rozrobka Naftovyh i Gazovyh Rodovyshh2(55),  28-34. Retrieved from http://elar.nung.edu.ua/bitstream/123456789/2893/1/5052p.pdf