Volume 7, Number 2, 2022

In this Number

(8 papers)
Kateryna Petrushka, Julianna Hanuliak, Ihor Petrushka
DOI: https://doi.org/10.23939/ep2022.02.071
pp.71-77
Volodymyr Mykhaylenko, Zinaida Gil, Yevgeniy Lukianov, Olha Lukianova, Oleksandr Khinevich, Oleksiy Antonov
DOI: https://doi.org/10.23939/ep2022.02.078
pp.78-83
Ruslan Grechanik, Wojciech Lutek , Myroslav Malovanyy, Oleg Nagurskyy, Ivan Tymchuk, Kateryna Petrushka, Liubov Luchyt, Ulіana Storoshchuk
DOI: https://doi.org/10.23939/ep2022.02.090
pp.90-96
Vira Sabadash, Jaroslaw Gumnitsky, Anna Nowik-Zając, Iwona Zawierucha, Galyna Krylova
DOI: https://doi.org/10.23939/ep2022.02.103
pp.103-108