Volume 7, Number 4, 2022

In this Number

(9 papers)
Oleksandr Suvorin, Inna Kravchenko, Maryna Ozheredova, Yevhen Zubtsov, Václav Píštěk
DOI: https://doi.org/10.23939/ep2022.04.163
pp. 163-168
Iryna Sukhodolska, Halyna Krupko, Oksana Portukhaу, Ilona Basaraba, Kateryna Kostiuk
DOI: https://doi.org/10.23939/ep2022.04.177
pp. 177-187
Vira Sabadash, Oleh Konovalov, Anna Nowik-Zając
DOI: https://doi.org/10.23939/ep2022.04.196
pp. 196-200
Tamara Dudar, Tetiana Saienko, Iryna Matvieieva, Valentyna Groza, Tetiana Karpenko, Anna Kozlova, Margaryta Radomska, Volodymyr Savytskyi, Andrian Yavniuk
DOI: https://doi.org/10.23939/ep2022.04.207
pp. 207-215