Випуск 7, Номер 4, 2022

У цьому номері

(9 статей)
Oleksandr Suvorin, Inna Kravchenko, Maryna Ozheredova, Yevhen Zubtsov, Václav Píštěk
DOI: https://doi.org/10.23939/ep2022.04.163
cc. 163-168
Iryna Sukhodolska, Halyna Krupko, Oksana Portukhaу, Ilona Basaraba, Kateryna Kostiuk
DOI: https://doi.org/10.23939/ep2022.04.177
cc. 177-187
В. В. Сабадаш, Oleh Konovalov, Anna Nowik-Zając
DOI: https://doi.org/10.23939/ep2022.04.196
cc. 196-200
Tamara Dudar, Tetiana Saienko, Iryna Matvieieva, Valentyna Groza, Tetiana Karpenko, Anna Kozlova, Margaryta Radomska, Volodymyr Savytskyi, Andrian Yavniuk
DOI: https://doi.org/10.23939/ep2022.04.207
cc. 207-215