TOWN OF DOBROMIL AND ITS CASTLES: AN ATTEMPT OF RECONSTRUCTION THE PLANNING STRUCTURE FOR THE 17TH CENTURY

2021;
: 96-108
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Department of Architecture and Conservation

In this article we try to reconstruct the planning structures of town of Dobromil in Rus` (Rythenia) province of Kingdom of Poland at the time of 17th century. Dobromil (ukr. Dobromyl) was the main private city of Herburt family in the valley of the river Strvyazh in the Sambir district. We perform attempts of a hypothetical planning reconstruction of this city on the basis of an analysis of a number of historical maps of the late 18th and 19th centuries. The city of Dobromyl also has the peculiarity that Herburts founded two castles here – the High Castle at a certain distance from the city and the Low Castle near the midtown. Jan Herburt from Felshtyn became famous for founding a printing house in Dobromyl, where significant written historical works were first printed in 1611-1616 – a chronicle of Poland by Jan Długosz and letters by Orżechowski.
An important material for the hypothetical reconstruction of city layouts and city fortifications was the hand-drawn map by d'Otto from 1772, the map by F. von Mieg from the 1779-1781, cadastral maps from the 1852, and 1853, maps from 1860-1864 of the Second cartographic survey of Galicia.

Polona/, 1855. Administrativ-Karte von den Königreichen Galizien und Lodomerien : mit dem Grossherzogthüme Krakau : und den Herzogthümern Auschwitz, zator und Bukowina : in 60 Blättern. [online] Available at: <https://polona.pl/item/administrativ-karte-von-den-konigreichen-galizien... [Accessed at 29.10.2021] [in Deutsch].
Vakhutkevych, N., Bevz, M. and Dubyk, YU., 1997. Dyplomnyy proekt «Restavratsiya zamku v Zolotomu Pototsi», 1997 r. Dyplomant Vakhutkevych N. kerivnyky: Bevz M., Dubyk YU. Archive of the Department of Architecture and Restoration, Lviv Polytechnic National University [in Ukranian].
Baliński, M. and Lipiński, T., 1845. Starozytna Polska pod wzgledem historycznym, geograficznym i statystycznym opisana. Warszawa. [in Polish]
Bevz, M., 2020. Fortifications of western Ukrainian cities on the base of analysis of 1772 Rudolf d`Ottos map. Current issue in research, conservation and restoration of historic fortifications, 12, Chelm-Lviv, P.10-34.
Boniecki, A., 1904. Herbarz polski: wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich, Cz. 1. T. 4. Warszawa: Warszawskie Towarzystwo Akcyjne Artystyczno-Wydawnicze, 1904, s.256—264 [in Polish]
Zamky i khramy Ukrainy, 2010. Dobromyl [online] Available at: <https://castles.com.ua/dobromyl.html> [Accessed at 20.11.2021] [in Ukranian].
Polona/, 1935. Materiały do dziejów zamków czerwonoruskich zebrane przez Ałeksandra Czolowskiego [online] Available at: <https://polona.pl/item/materialy-do-dziejow-zamkow-czerwonoruskich-zebra... [Accessed at 23.10.2021] [in Polish]
Gesher Galicia, 2017. Dobromil Cadastral Map 1852 [online] Available at: <https://maps.geshergalicia.org/cadastral/dobromil-dobromyl-1852-2> [Accessed at 10.10.2021].
Dobromil (zamek Herburt) [online] Available at: <http://www.forum.zamki.pl/viewtopic.php?t=2377> [Accessed at 28.10.2021] [in Polish]
ZAMKI W POLSCE, 2006. Dobromil (Zamek Herburt) [online] Available at: <https://polona.pl/item/dobromil-widok-ogolny,NjIzMzU5/0/#info:metadata> [Accessed at 28.10.2021] [in Polish]
D`Otto, R., 1772. General Carta von dem Marche der beÿ Hommona in Hungarn gestandenen K.K.Trouppen, bis zur Hauptstadt Lemberg in Pohlen; welcher 9 kleine Special Charten mit einigen Anmerkungen beÿ gefuget sind tellaager beÿ Lemberg. D`Otto. 20 Augusti 1772. Kriegsarchiv Wien. Sign. B IX a 394. G I h. Kartensammlung. – 8. (9) Gez. Bl [in Deutsch]
Arcanum maps, 2020a. Galicia and Bucovina [B IX a 387] - Second military survey of the Habsburg Empire (1861–1864) [online] Available at: <https://mapire.eu/en/map/secondsurvey-galicia/?layers=11&bbox=2650253.30... [Accessed at 10.04.2020]
Arcanum maps, 2020b. Galizien und Lodomerien [B IX a 390] - First Military Survey (1779-1781). [online] Available at: <https://mapire.eu/en/map/firstsurvey-galicia/?layers= 144&bbox=2548396.114338201%2C6348977.940398861%2C2582626.3370747822%2C6359737.931828827> [Accessed at 10.04.2020].
Łabęcki, H., 1841. Górnictwo w Polsce, T.1. [in Polish]
Gvan`yini, O., 2009. Chronika Europeyskoyi Sarmatii. Per. Yuria Mytsyka. Kyiv, S.129. [in Ukranian]
Herburt, J., 1571. Chronica Sive Historiae Polonicae Compendiosa, Ac Per Certa Librorum Capita ad facilem memoriam recens facta descriptio. Basileae: Ex Officina Oporiniana. [in Latin]
Wikipedia, 2019. Herburty. [online] Available at: <https://uk.wikipedia.org/wiki/herburty> [Accessed at 28.10.2021]. [in Ukranian]
Rodovid, 2010. Herburt, Jan Szczęsny [online] Available at: <https://pl.rodovid.org/wk/Osoba:395512> [Accessed at 24.11.2021] [in Polish]
Jabłonowski, A., 1901. Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. T. 7: Ziemie ruskie. Ruś Czerwona. Cz. 1, Warszawa, S.7. [in Polish]
Ksiażek, M., 1988. Zagadnienia genezy rozplanowania I typologii miast prywatnych XVI I XVII wieku w Poludniowej Polsce. Kraków: Politechnika Krakowska, 1988, S.145. [in Polish]
Łoziński, W., 1912. Życie polskie w dawnych wiekach. Lwów, Warszawa: H.Altenberg - Gubrynowicz & syn, S.12.[in Polish]
Władysław, Ł., 1890. Przyczynek do historii architektury dworu szlacheckiego w Polsce XVI wieku. Jeżów – Szymbark – Dzrewica. Kraków: drukarnia uniwersytetu Jagiellońskiego. [in Polish]
Matsiuk, O., 2005. Zamky i fortetsi Zachidnoyi Ukrainy. Lviv: Tsentr Europy, S.83.
Milobedski, A., 1978. Budownictwo militarne miast polskich w okresie nowozytnym. Kwartalnik historii kultury materialnej, 1, S.29-46.
Niesiecki, K., 1839. Korona polska, T. 2, S.357.
Orichoviokszi, S., 1611. Annales. Dobromil.
Paprocki, B., 1858. Herby rycerstwa polskiego, S.665–667.
Pshyk, V., 2008. Ukripleni mista, zamky, oboronni dvory ta inkastelʹovani sakralʹni sporudy Lʹvivshchyny KHIII-XVIII st. Kataloh-informator. Lʹviv, S.189.
Zharikov, N., red., 1985. Pamiatniki Gradostritelstva i Architektury USRR. T.3. Kyiv: Budivelnyk, S.213.
Sulimierski, F., Chlebowski, B. and Walewski, W., 1881. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, T.II. Warszawa, S.72-76.
Jędrzejski, J., 2019. Rokosz Zebrzydowskiego [online] Available at: <https://historykon.pl/rokosz-zebrzydowskiego-bunt-przeciw-zygmuntowi-iii... [Accessed at 29.10.2021].
Polona/, 1923. Ruiny Herburtow [online] Available at: <https://polona.pl/item/dobromil-ruiny-herburtow,NjMxNDQ3/0/#info:metadata> [Accessed at 01.10.2021].
Żyła, W., 1920. Zabytki Dobromila i okolicy. Słowo Polskie, 245, S.1-2.5