ON THE QUESTION OF THE SIGNIFICANCE AND EXISTENCE PERIOD OF ROHATYN DEFENSIVE CASTLES

SA.
2022;
: 205-212
1
Lviv Polytechnic National University, Department of Architecture and Conservation
2
Head of the Department of Public Information and Electronic Document Management of the Rohatyn City Council

The article presents the results of the study of literary sources and natural surveys of the territory of the castle in Rohatyn carried out by the authors. As is well known, the city of Rohatyn of the Ivano-Frankivsk region is one of the oldest cities in Western Ukraine. As early as 1415, the city received the Magdeburg right, which gave potential for more intensive development of the settlement.
The planning structure of the city go through certain transformations over time, but the location of the main objects of the city, such as churches, the market square, earthen fortifications and the castle, remained unchanged. There are a small number of references to Rohatyn castle buildings. Some claim that the castle was moved to another location not far from the previous one, within the city limits, next to the city fortifications. Others declare about the existence of another castle on a hill near the city in the Babyntsi village. These evidences largely complement each other, which enabled the researchers to localize the location of the city castle. However, it will be possible to confirm the existence of the Babyntsi Castle only after conducting archaeological research on the hill. Important evidence about the city castle is the studied metrics, descriptions and lustrations of the Rohatyn Starostvo from 1537, and the inventory from 1725. Thanks to these materials, we became aware of the existence of a number of premises and buildings in the castle, such as kitchens-bakeries, carriage houses, stables, storage rooms, gates and other premises, as well as the presence of cannons, grottoes and a list of craftsmen who were part of the castle’s collateral. Thanks to these statements, many conclusions have been drawn regarding the list of premises and their relative location.
The results of natural studies and measurements of the casemates, which have survived to this day on the territory of the castle, allowed many researchers to confirm the location of the defensive fortifications in the southeastern part of the city and to localize the castle in the city of Rohatyn according
to literary sources and now also according to the results of the fixation of the remains of the casemates.

Stadnicki А.  (1873) Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum takzwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutekfundacyiśp. Alexandrahr. Stadnickiego. Wyd. staraniemGalicyjskiegoWydzialuKrajowego. – Т. 4. – Lwów, 308 c.

Stadnicki А. (1884) Aktagrodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum takzwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyiśp. Alexandrahr. Stadnickiego. Wyd. Staraniem Galicyjskiego Wydzialu Krajowego. – Т. 10. – Lwów, 549 c.

Inwentarz Starostwa Rohatynskiego Miasta y wsiow do niego nalezacych na Gruncie spisany y werifikowany 3 Xbris 1725 ano//https://rohatynjewishheritage.org/uk/history/inventory-rohatyn-district-...

Metryka Koronna Lustracje dz. XVIII, sygn. 63 Lustracya Starostwa Rohatyńskiego Anni  1661// http://agadd.home.net.pl/metrykalia/4/7/sygn.%2063/indeks.htm#10

Encyklopedia do krajoznawstwa Galicji pod względem historycznym, statystycznym, topograficznym. – T.2. -  Lwów : Wys. Wydziału krajowego pod zarządem ustanowionego ku temu celowi komitetu, 1874. – 496 s. // https://polona.pl/item/encyklopedya-do-krajoznawstwa-galicyi-pod-wzglede...

Gvagnini O. (2009) Chronicle of European Sarmatia. Kyiv: Kyiv-Mohyla Academy Publishing House, 1006 p.

Mytsyk Yu. (2012) Sources from the history of the National Liberation War of the Ukrainian people 1648–1658 – Vol. 1: (1648–1649) / Edited by at. Yu. Mytsyk; Editorial board: V. A. Brehunenko, D. V. Burim, O. O. Mavrin, P. S. Sokhan, G. K. Shvydko. NAS of Ukraine. Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies named after M. S. Hrushevskyi; Canadian Institute of Ukrainian Studies (Edmonton). - K. - 680 p.

Czołowski A. (1930) Katastrofa Rohatyna 1509 r.: szkic historyczny. – Lw., 15 s.// https://polona.pl/item/katastrofa-rohatyna-1509-r-szkic-historyczny,Njc4...

Zubrzycki Jan (1914) Rohatyn miasto królewskie. W krakowie nakładem akademii umiejętności odbito w drukarni uniwersytetu jagiellońskiego, pod zarządem  józefa filipowskiego, 14 s. // https://polona.pl/archive?uid=523500&cid=523493 

Karol Nabiałek (2008) (Kraków) Obsada zamków monarszych w Królestwie Polskimna przełomie średniowiecza i epoki nowożytnej //ROCZNIKI HISTORYCZNE Rocznik LXXIV, с. 113-156.

Mieczysław Dunin-Wąsowicz. Rohatyn miasto królewskie : krótki opis tego miejsca. Kraków : Druk. Uniw. Jagiell. – 1869, 14 s.// https://polona.pl/item/rohatyn-miasto-krolewskie-krotki-opis-tego-miejsc...

Chlebowski B. (1888) Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – T. 9: [Pożajście - Ruksze] / Red.: Chlebowski Bronisław, Sulimierski Filip, Walewski Władysław. – Warszawa, 1888. – 960 s.// http://history.org.ua/LiberUA/SlGeoKrPol_1888/SlGeoKrPol_1888.pdf (режим доступу)

Bevs M. V. (2018) Notes on the history and architectural and planning reconstruction of the castle in Rohatyn// Problems of research, preservation and restoration of historical fortifications. - No. 10 – Kholm-Lviv. – 2018 – P.17-29

Heley S. (2015) Tatar raids on the Rohatyn land at the end of the XV-XVII centuries. //Antiquities of Rohatyn region.-Lviv: "Triada plus"., p. 97-116

VV Hrabovetskyi (1993) Essays on the history of Prykarpattia XVI–XVII centuries. / V. V. Hrabovetskyi. - T.2. - Ivano-Frankivsk, 210 p.

Hrabovetskyi, V. V. (1972) Western Ukrainian lands during the People's Liberation War 1648-1654 / V. V. Hrabovetskyi. - Kyiv: Naukova dumka, 192 p.

Matsyuk O. (1995) Castles and fortresses of Rohatyn region// Rohatyn land: history and modernity. Materials of the scientific conference March 24-25, 1995 - Lviv-Rohatyn: Institute of Ukrainian Studies of the National Academy of Sciences, p. 100-102

Mogytych R. (1995) Rohatyn in the system of historical paths. // Rohatynska land: history and modernity. Materials of the scientific conference March 24-25, 1995 - Lviv-Rohatyn: Institute of Ukrainian Studies of the National Academy of Sciences, p. 86-88

Pshyk V. (2015) Defensive structures and palace construction//Antiquities of Rohatynshchyna.-Lviv: "Triada plus"., p. 119-182

Tsaryova N. (1995) Privilege of Volchko Presluvych to grant Magdeburg law to the newly founded city of Rohatyn// Rohatynska land: history and modernity. Materials of the scientific conference March 24-25, 1995 - Lviv-Rohatyn: Institute of Ukrainian Studies of the National Academy of Sciences, p. 91-99

Yasinsky M.R. (2011) The influence of post-war and new construction on the "fifth facade" of Rohatyn. // http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/12628

Yasinsky M.R. (2013) Defense elements in the structure of the city of Rohatyn and their influence on the development of residential buildings.// http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/27863/1/030-154-157.pdf