Museum of Mykhaylo Hrushevsky in Lviv - memorial estate and scientific base of hrushevskoyznavstva

2015;
: pp. 67 - 71
Authors:
1
State Memorial Museum of Michael Hrushevsky

The State Memorial Museum of Mykhailo Hrushevskyi in Lviv is a memorial complex- ensemble of the Hrushevskyi’s manor; a modern scientific research, educational, historical and cultural establishment of a memorial kind (landmark of architecture and history); by its activity a scientific methodological centre for museums in Ukraine and beyond it; a scientific base of Hrushevskyi’s studies engaged in research of life and activity of Mykhailo Hrushevskyi and his contemporaneity.

1. Грушевський М. Ілюстрована історія України. — Київ, Львів, 1913. 2. Грушевський М. Листи до Кирила Студинського (1894–1932) / упоряд., арх. передм. Г. Сварник ; вступ. ст. Я. Дашкевич. — Львів—Нью-Йорк : Вид-во М. П. Коць, 1998. 3. Крип’якевич І. Михайло Грушевський. Життя та діяльність. Накладом наукового товариства «Просвіта». — з друкарні Видавничої Спілки «Діло», Львів, 1935. 4. Аудіозапис. Інтерв’ю професора Любомира-Романа Винара. Запис журналіста Львівського радіо З. М. Суходуба // Конференція до 135-річчя від дня народження Михайла Грушевського та 40-річчя Українського Історичного Товариства. Львів, 2001 р. Фонди ДМММГ у Львові № вступу 8967, інв. № 1220 ДМ.