Simplified formulas for estimating accuracy of separately adjusted angular measured traverses

Received: February 23, 1971
Authors:
1
Penza Engineering and Construction Institute; Volga State University of Technology

1. Vizgin A. A. Ocenka tochnosti priblizhennyh metodov uravnenija. - «Geodezija i kartografija», 1958, N9 1.
2. Gordeev A. B. Ocenka tochnosti teodolitnogo hoda, uravnoveshennogo uproshhennym sposobom. - Tr. MIIZ, vyp. 2. M., 1957.
Z. Gordeev A. V., Sharupich S. G. Uravnoveshivanie geodezicheskih setej. M., Geodezizdat, 1961.
4. Zdanovich V. G. [i dr.]. K voprosu o priblizhennyh sposobah uravnivanija. - Izv. vuzov. «Geodezija i ajerofotos#emka», № 4, M., 1969.
5. Zdanovich V. G. Vysshaja geodezija. M., Gos. nauchno-tehn. izd-vo literatury po gornomu delu, 1961.
6. Kotov B. V. Uproshhennyj sposob ocenki tochnosti poligonometricheskih hodov. - Izv. vuzov. «Geodezija i ajerofotos#emka», № 4. M., 1963.
7. Kotov V. V. Uproshhennyj sposob rascheta tochnosti teodolitnyh poligonov. - V sb.: Voprosy tehniki i jekonomiki avtomobil'nogo transporta Krasnojarskogo kraja. Krasnojarskoe knizhnoe izd-vo, 1966.
8. Krasovskij F. N. K voprosam ob ocenke tochnosti trianguljacii. «Geodezist», 1938, № 10.
9. Mogil'nyj S. G. Ob ocenke priblizhennyh sposobov uravnivanija geodezicheskih izmerenij. - Izv. vuzov. «Geodezija i ajerofotos#emka», № 5. M., 1964.
10. Nikiforov B. I. Tochnost' priblizhennyh metodov uravnivanija. - Tr. VNIMI, vyp. XXII, M., 1950.
11. Ryhljuk E. I. Ocenka tochnosti poligonometricheskih hodov, uravnennyh uproshhennym sposobom. - «Geodezija i kartografija», 1961, № 7.
12. Tomutis 3. P. Ocenka tochnosti pri razdel'nom uravnoveshivanii vytjanutogo poligonometricheskogo hoda. - Izv. vuzov. «Geodezija i ajerofotos#emka», 6. M., 1958.
13.Chebotarev A. S., Selihanovich B. G., Sokolov M. N. Geodezija. Ch. P. M., Geodezizdat, 1962.