About the Maxwellian Parameters of the gravitational field of Mars

1
Lviv Politecnic National University
2
Department of Geodesy, Institute of Geodesy, Lviv Polytechnic National University

1. Aksenov E. P., Grebennikov E. A., Demin V. G. Obobshhennaja zadacha dvuh nepodvizhnyh centrov i ee primenenie v teorii dvizhenija iskusstvennyh sputnikov Zemli. — Astronomicheskij zhurnal, 1963, t. 40, № 2. 
2. Gobson E. V. Teorija sfericheskih i jellipsoidal'nyh funkcii. — L. : IL, 1952. 
3. Koshljakov N. S., Gliner Je. B., Smirnov M. M. Uravnenija v chastnyh proizvodnyh matematicheskoj fiziki. — M. : Vysshaja shkola, 1970. 
4. Marchenko A. N. O vychislenii jelementov oktapolja Zemli.—Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka, 1976, vyp. 23. 
5. Marchenko A. N. O gravitacionnom tetrapole Zemli. — Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka, 1976, vyp. 24. 
6. Marchenko A. N. O vychislenii momentov gravitacionnyh mul'tipolej Zemli. — Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka, 1977, vyp. 25. 
7. Meshherjakov G. A. O mul'tipol'nom predstavlenii gravitacionnogo potenciala. — Geodezija, kartografija i ajerofos'emka, 1974, vyp. 19. 
8. Meshherjakov G. A., Marchenko A. N. Mul'tipol'noe istolkovanie osnovnyh osobennostej figury geoida. — Geodezija i kartografija, 1976, №6. 
9. Meshherjakov G. A., Marchenko A. N. Nahozhdenie osej gravitacionnyh mul'- tnpolej. — Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka, 1977, vyp. 25. 
10. Meshherjakov G. A., Marchenko A. N. Ob jekstremal'nyh svojstvah sfericheskih funkcij, opisyvajushhih vneshnij gravitacionnyj potencial Zemli. — Geodezija. kartografija i ajerofotos#emka, 1978, vyp. 27. 
11. Meshherjakov G. A., Marchenko A. N. Model' tochechnyh mass geopotenciala, postroennaja na osnove ego mul'tipol'nogo predstavlenija. — Geodezija, kartografija i ajerofos#emka, 1979, vyp. 29. 
12. Gapcynski I. R., Tolson R. N., Michael W. N. Jr. Mars gravity field: combined Viking and Mariner 9 results. — J. Geophys. Res., 1977, v. 82, N 28. 
13. Daniels E. F., Tolson R. H. Spherical harmonic representation of the gravity field of Mars using a short-arc technique. — AIAA Pap., 1976, N 823. 
14. Maxwell J. C. A treatise on electricity and magnetism, v. 1, 2nd edition, Oxford, 1881. 
15. Sjogren W. L., Lorell J., Wong L., Downs W. Mars gravity field based on a short-arc technique. — J. Geophys. Res., 1975, v. 80, N 20