Estimation of lateral inhomogeneities of density in the upper layer of the Earth

1
Engineering geodesy department of Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
  1. Aleksidze M.A. Resheniye nekotorykh osnovnykh zadach gravimetrii. Tbilisi. 1985.
  2. Bakushinskiy A.B.. Strakhov V.N. O reshenii nekotorykh integralnykh uravneniy I roda metodom posledovatelnykh priblizheniy// Zhurn. vychisl. matematiki i mat. fiziki. 1968. T. 8. № 1. S. 181—185.
  3. Verlan A.F.. Sizikov V.S. Integralnyye uravneniya: metody. algoritmy. programmy. K.. 1986. 
  4. Gravirazvedka. Spravochnik geofizika / Pod red. E. A. Mudretsovoy. M„ 1981. 
  5. Efimov A.B.. Trubitsyn V.P. Gravitatsionnyye anomalii i ravnovesnaya figura Zemli Ts Izucheniye Zemli kak planety metodami astronomii. geodezii i geofiziki. K.. 1982. S. 7—11. 
  6. Louson N.. Uenson R. Chislennoye resheniye zadach metoda naimenshikh kvadratov. M.. 1986.
  7. Dziewoński А.М., Heles A.L., Lupwood Е.R. Parametrically simple Earth models consistent with geophysical data//Phys. Earth Planet. Inter. 1975. V 10. P. 12—48.
  8. Gerstl M. On the recorsive computation of the integrales of the associated Legendre functions //Manuscr. geod. 1980. V. 5. N 3. P. 181 — 199.
  9. Lerch F.J. Coddard Earth models for oceanographic applications (GEM 10 R and 10C) //Mar Geod. 1981. V. 5. N 2. P. 145-187.