Anatolii Tserklevych

Engineering geodesy department of Lviv Polytechnic National University
12, S. Bandera str., 79013, Lviv, Ukraine
Research interests: 

Planetary Geodynamics, gravitational fields, and topography of planets. Engineering Geodynamics and monitoring of the deformation processes at industry. Land and Urban Cadastre. GIS technology.

 

Закінчив у 1974р. Львівський політехнічний інститут, геодезичний факультет за спеціальністю “Астрономогеодезія”.

1977р.молодший, 1981р.-науковий, 1986-старший науковий співробітник НДЛ-57 при кафедрі теорії математичної обробки геодезичних вимірів.

1980р. захистив в Інституті Фізики Землі АН СРСР дисертацію  на здобуття вченого ступеня  к.ф.-м.н.  на тему ”Дослідження гравітаційного поля, фігури і внутрішньої будови Марса”  за спеціальністю ”Геофізика”.

2011р. захистив в спеціалізованій вченій раді Національного університету «Львівська політехніка» за спеціальністю 05.24.01 – геодезія, фотограмметрія і картографія дисертацію  на здобуття вченого ступеня  д.т.н.  на тему “Методи і моделі дослідження та інтерпретації гравітаційного поля планет земної групи”.

Вчене звання доцента кафедри прикладної геодезії присвоєно у 1996 році.

Вчене звання професора кафедри прикладної геодезії присвоєно у 2015 році.

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти (ІПК III- IV рівнів акредитації) 28 роки, у т.ч. у Львівській політехніці 28 рік.

Основні етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності:

01.09.1990–15.01.1993рр. – старший викладач кафедри прикладної геодезії;

15.01.1993 – 01.08.1996 рр. – доцент кафедри прикладної геодезії;

01.08.1996 – 04.08.2007рр. – доцент кафедри інженерної геодезії і кадастру;

14.10.2010– 15.08.2014рр. – доцент кафедри інженерної геодезії;

16.08.2014р. до тепер – професор кафедри інженерної геодезії.

20.07.2015р. до тепер –зав. кафедри інженерної геодезії.

Основна тематика наукових досліджень:

За результатами досліджень опубліковано 147 праць, з них 135 наукових та 12 навчально-методичного характеру. Є співавтором 2 монографій та 1 посібника з грифом МОН України.

Articles published in Academic Journals of Lviv Polytechnic Publishing House