New information about modern vertical movements of the Earth's crust of Transcarpathia

1
Lviv Politecnic National University; Carpathian branch of S. I. Subbotin name Institute of geophysics of NAS of Ukraine
2
Institute of Geophysics named after S.I. Subbotin of the National Academy of Sciences of Ukraine
3
Carpathian branch of S. I. Subbotin name Institute of geophysics of NAS of Ukraine

1. Bondarchuk V. G. Tektonika Karpat. Izd-vo AH USSR, Kiev, 1962.
2. Vasylenko Ye. M. Variant skhemy seismichnoho raionuvannia zakhidnykh oblastei Ukrainy. Kataloh Karpatskykh zemletrusiv. «Naukova dumka», № 7-8. 1964.
3. Vjalov O. S., Burov V. S., Matveeva A. A. Kratkij obzor novyh materialov po tektonike Zakarpatskogo progiba. Sb. «Tektonika Karpat», «Naukova dumka», Kiev, 1966.
4. Gofshtejn I. D. Neotektonika Karpat. Izd-vo AH USSR, Kiev, 1964.
5. Glushko V. V., Sandler Ja. M. Itogi opornogo burenija na territorii zapadnyh oblastej Ukrainy. Sb. «Geologicheskoe stroenie i neftegazonosnost' zapadnyh i juzhnyh oblastej Ukrainy». Izd-vo AN USSR, Kiev, 1959.
6. Evseev S. V. Zemletrjasenija Ukrainy. Izd-vo AN USSR, Kiev. 1961.
7. Somov V. I. Nekotorye rezul'taty izuchenija vertikal'nyh dvizhenij zemnoj kory v Karpatskom regione. Tezisy dokladov XXII nauchno-tehnicheskoj konferencii L'vovskogo politehnicheskogo instituta (sekcija geodezicheskaja). L'vov, 1965.
8. Somov V. I. Analiz povtornogo nivelirovanija v Karpatskom regione po profilju Zolochev-Beskid-Batevo Mezhvedomstvennyj nauchno-tehnicheskij sbornik «Geodezija, kartografija i ajerofotos#jomka», vyp. 3. Izd-vo L'vovskogo un-ta, 1966.
9. Somov V. I. Geologicheskaja interpretacija grafika nakoplenija raznosti prevyshenij po profilju Zolochev-L'vov-Batevo-Uzhgorod_ Bjul_ «Geofizika i astronomija», «Naukova dumka», №9 9, 1966.
10. Sovremennye vertikal'nye dvizhenija zemnoj kory na territorii zapadnoj poloviny Evropejskoj chasti SSSR. Tr. CNIIGA i K., vyp. 123. M., 1958.
11. Jez V. V. O tektonicheskih uslovijah vozniknovenija sil'nyh zemletrjasenij v Chehoslovackih Karpatah. Izv. AN SSSR. ser. geof., № 2, 1964.
12. Yurkevych O. l. Povilni deformatsii poverkhni Zemli. Izd-vo AH USSR, Kiev, 1963.
13. Kick W. Messungen und Interpretation der gegenwärtigen vertikalen Erdkrustenbewegungen in Ungarn. «Z. Vermessungswesen», 1965, 90` № 4.