Determination and evaluation of tropospheric delay components in GPS measurements

Authors:
1
Department of Higher geodesy and astronomy of Lviv Polytechnic National University

Sets out the accuracy analysis of determination of zenith tropospheric delay components by the Saastamoinen model on the basis of the consecutive series of aerological soundings at Mirnyj station in Antarctica. The models of zenith tropospheric delay wet component determination are suggested and the accuracy estimate of them is adduced.

1. Bazlova T. I. K voprosu o vertikal'nom raspredelenii vodjanogo para v arkticheskoj atmosfere // Tr. AANII. - 19bb. - T. 279. - S.25 - 41. 
2. Zablotskyi F.D. Palianytsia B.B. Otsinka vplyvu nyzhnoi atmosfery na lazerni i radiotekhnichni suputnykovi vymiry // Heodeziia, kartohrafiia i aerofotoznimannia. - 2000. - Vyp.b0. - S.Z9 - 4b. 
3. Zablotskyi F.D. Modeli atmosfery dlia vyznachennia troposfernoi zatrymky v poliarnykh rehionakh // Zb. naukovykh prats «Suchasni dosiahnennia heodezychnoi nauky ta vyrobnytstva». Lviv, 2001.
4. Zablotskyi F.D. Otsinka volohoi skladovoi zenitnoi troposfernoi zatrymky za danymy stantsii Mirnyi (Antarktychne uzberezhzhia) // Zb. dopovidei VI Mizhnarodnoho naukovo- tekhnichnoho sympoziumu “Heoinformatsiinyi monitorynh navkolyshnoho seredovyshcha: GPS i GIS tekhnolohii”, Alushta, 8 - 15 veresnia 2001, Lviv, 2001. - S. 60 - 65.
5. Koshel'kov Ju.P. Cirkuljacija i stroenie stratosfery i mezosfery juzhnogo polusharija. - L.: Gidro- meteoizdat, 1980. 
6. Tr. Sovetskoj antarkticheskoj jekspedicii, t. 33. Chetvertaja kontinental'naja jekspedicija, 1959 g. Materialy nabljudenij // Izd-vo «Morskoj transport». L., 196Z. 
7. Saastamoinen J. Atmospheric correction for the troposphere and stratosphere in radio ranging of satellites// The Use of Artifical Satellites for Geodesy, Geophysics. Monogr. Ser. Vol.15, AGU, Washington, D.C. 1972. - P. 247 - 251. 
8. Zablotskyj F. On determination precision of tropospheric delay at the Antarctic coast stations // Dop. predstavlena na 3-y antarktychnyi heodezychnyi sympozium, 17 - 21 lypnia 2001 r.