Визначення і оцінка складових тропосферної затримки у GPS-вимірах

1
Кафедра вищої геодезії та астрономії, Національний університет “Львівська політехніка”

Представлений аналіз точності визначення складових зенітної тропосферної затримки по моделі Saastamoinen на підставі послідовного ряду аерологічного зондування на антарктичній станції "Мирний". Запропоновано моделі визначення вологої складової зенітної тропосферної затримки і наведена їх оцінка.

1. Базлова T. И. К вопросу о вертикальном распределении водяного пара в арктической атмосфере // Тр. ААНИИ. - 19бб. - T. 279. - С.25 - 41. 
2. Заблоцький Ф.Д. Паляниця Б.Б. Оцінка впливу нижньої атмосфери на лазерні і радіотехнічні супутникові виміри // Геодезія, картографія і аерофотознімання. - 2000. - Вип.б0. - С.З9 - 4б. 
3. Заблоцький Ф.Д. Моделі атмосфери для визначення тропосферної затримки в полярних регіонах // Зб. наукових праць «Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва». Львів, 2001.
4. Заблоцький Ф.Д. Оцінка вологої складової зенітної тропосферної затримки за даними станції Мірний (Антарктичне узбережжя) // Зб. доповідей VI Міжнародного науково- технічного симпозіуму “Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GPS і GIS технології”, Алушта, 8 - 15 вересня 2001, Львів, 2001. - С. 60 - 65. 
5. Кошельков Ю.П. Циркуляция и строение стратосферы и мезосферы южного полушария. - Л.: Гидро- метеоиздат, 1980. 
6. Tр. Советской антарктической экспедиции, т. 33. Четвертая континентальная экспедиция, 1959 г. Материалы наблюдений // Изд-во «Морской транспорт». Л., 196З. 
7. Saastamoinen J. Atmospheric correction for the troposphere and stratosphere in radio ranging of satellites// The Use of Artifical Satellites for Geodesy, Geophysics. Monogr. Ser. Vol.15, AGU, Washington, D.C. 1972. - P. 247 - 251. 
8. Zablotskyj F. On determination precision of tropospheric delay at the Antarctic coast stations // Доп. представлена на З-й антарктичний геодезичний симпозіум, 17 - 21 липня 2001 р.