Optimization of informativeness of maps of modern deformations and movements of the earth's surface

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

 Is devoted to a question of maps optimisation of vertical motions gradients and of Earth surface deformations of Crimea, Carpathians, Caucasus and Dinaridian mountain regions. The program for finding of optimal degree of information density filtration of cartographic denotations is developed in MathCAD medium. The obtained regularities have an important practical meaning for the development of geophysical maps and for the autenacity of reflection of geodynamic processes.

1. Kornylii Tretiak, Olha Smirnova. Optymizatsiia informatyvnosti kartohrafichnoho zobrazhennia vertykalnykh deformatsii zemnoi poverkhni Krymskoho pivostrova // 36. nau¬kovykh prats mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii “Heodezychnyi monitorynh, heo¬dynamika i refraktsiia na mezhi XXI stolittia. Lviv. 1999. - S. 160 - 170. 
2. Olha Smirnova. Pro neobkhidnist optymizatsii informatyvnosti kart hradiientiv shvydkostei verty-kalnykh rukhiv zemnoi poverkhni na prykladi kart riznykh rehioniv // Mizhvidomchyi naukovo- tekhnichnyi zbirnyk “Heodeziia, kartohrafiia i aerofotoznimannia”. 2000. - 60. - S. 88 - 97. 
3. Karta sovremennыkh vertykalnыkh dvyzhenyi zemnoi korы Vostochnoi Evropы ”. // Pod red. Yu. A. Meshcheriakova. - 1:250 000. - M.: HUHK, 1973. - 1 l.