Оптимізація інформативності карт сучасних деформацій і рухів земної поверхні

Автори:
1
Національний Університет "Львівська політехніка"

Розглянуто питання оптимізації карт градієнтів вертикальних рухів і деформацій земної поверхні гірських регіонів Криму, Карпат, Кавказу і Дінарід. У середовищі MathCAD розроблено спеціальну програму для знаходження оптимального ступеня фільтрації інформативності картографічних зображень. Отримані закономірності мають важливий практичний сенс для розробки геофізичних карт і достовірності відображення геодинамічних процесів.

1. Корнилій Третяк, Ольга Смірнова. Оптимізація інформативності картографічного зображення вертикальних деформацій земної поверхні Кримського півострова // 36. нау¬кових праць міжнародної науково-практичної конференції “Геодезичний моніторинг, гео¬динаміка і рефракція на межі XXI століття. Львів. 1999. - С. 160 - 170. 
2. Ольга Смірнова. Про необхідність оптимізації інформативності карт градієнтів швидкостей верти-кальних рухів земної поверхні на прикладі карт різних регіонів // Міжвідомчий науково- технічний збірник “Геодезія, картографія і аерофотознімання”. 2000. - 60. - С. 88 - 97. 
3. Карта современных вертикальных движений земной коры Восточной Европы ”. // Под ред. Ю. А. Мещерякова. - 1:250 000. - М.: ГУГК, 1973. - 1 л.