The use of two-way trigonometric leveling in the light-conductivity polygonometry

Authors:
1
Department of Geodesy, Institute of Geodesy, Lviv Polytechnic National University

It is shown that for the determination of heights of traverse points, the reciprocal trigonometric leveling may be used instead of third-order leveling, if lines are not longer 2 km. The non-simultaneous measuring of zenith distances at the ends of a line may be used for the reciprocal trigonometric leveling without of sufficient decreasing of accuracy, if image fluctuations are measured.

1. Trudy Central'nogo nauchno-issledovatel'skogo instituta geodezii, ajero¬fotos#emki i kartografii. - 1955. Byt. 102. - S. 175. 
2. Ostrovskij A.L., Dzhuman B.M., Zablockij F.D., Kravcov N.I. Uchjot atmosfernyju vlijanij na astronomo-geodezicheskie izmerenija.    -M.:Nedra,1990. -S.234. 
3. Dzhuman B. M., Perij S.S. Opredelenie vertikal'noj refrakcii sposobami refrakcionnym sootnoshenij // Tez. dokl. ch. 2. - HU1 Vsesojuzn. konf. po rasprostraneniju radiovoln. Har'kov, - 1990. - S. 231. 
4. Perij S. S. Ispol'zovanie skorostej izmenenija zenitnyh rasstojanij dlja opredelenija chastnyh uglov refrakcij //Resp. mezhved. nauchn.-tehn.sb. - 1990. - Byt.51. - S. 83 - 85. 
5. Litynskyi B.O., Perii S. S., Harasymchuk 1.F. Do pytannia niveliuvannia punktiv polihonometrii 4 klasu,1 ta 2 rozriadiv // Zb. nauk.prats nauk.-prakt .konferentsii “Suchasni dosiahnennia heodezychnoi nauky i vyrobnytstva v Ukraini”. Lviv, - 1997. - S. 65 - 67. 
6. Perii S.S. Do vyznachennia vertykalnoi refraktsii za kolyvanniamy zobrazhen // Zb. nauk.prats nauk.-prakt. konferentsii “Suchasni dosiahnennia heodezychnoi nauky i vyrobnytstva v Ukraini”. Lviv, - 1997. S. 91 – 94.
7. Perii S.S., Moroz O.I. Byznachennia horyzontalnoho prokladennia ta vysot punktiv svitlo- viddalemirnoi polihonometrii pry dvostoronnomu vymiriuvanni zenitnykh viddalei // Zb. nauk.prats mizhnorodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii Heodezychnyi monitorynh, heodynamika i refraktometriia na mezhi KhKh1 stolittia ”. Lviv, - 1998. - S. 120 - 125.