Використання двостороннього тригонометричного нівелювання у свтловіддалемірній полігонометрії

Автори:
1
Кафедра геодезії. Інститут геодезії. Національний університет “Львівська політехніка”

Для визначення висот полігонометричних пунктів показана можливість застосування двостороннього тригонометричного нівелювання замість геометричного нівелювання III кл., При довжинах сторін до 2 км. Показана можливість використання неодночасних спостережень зенітних відстаней на пунктах вимірюваної лінії для двостороннього тригонометричного нівелювання без істотних втрат точності, за умови вимірювання коливань зображень.

1. Труды Центрального научно-исследовательского института геодезии, аэро¬фотосъемки и картографии. - 1955. Быт. 102. - С. 175. 
2. Островский А.Л., Джуман Б.М., Заблоцкий Ф.Д., Кравцов Н.И. Учёт атмосферныю влияний на астрономо-геодезические измерения.    -М.:Недра,1990. -С.234. 
3. Джуман     Б. М.,     Перий С.С.     Определение вертикальной рефракции способами рефракционным соотношений // Тез. докл. ч. 2. - ХУ1 Всесоюзн. конф. по распространению радиоволн. Харьков, - 1990. - С. 231. 
4. Перий С. С. Использование скоростей изменения зенитных расстояний для определения частных углов рефракций //Респ. межвед. научн.-техн.сб. - 1990. - Быт.51. - С. 83 - 85. 
5. Літинський Б.О., Перій С. С., Гарасимчук 1.Ф. До питання нівелювання пунктів полігонометрії 4 класу,1 та 2 розрядів // Зб. наук.праць наук.-практ .конференції “Сучасні досягнення геодезичної науки і виробництва в Україні”. Львів, - 1997. - С. 65 - 67. 
6. Перій С.С. До визначення вертикальної рефракції за коливаннями зображень // Зб. наук.праць наук.-практ. конференції “Сучасні досягнення геодезичної науки і виробництва в Україні”. Львів, - 1997. С. 91 – 94.
7. Перій С.С., Мороз О.1. Бизначення горизонтального прокладення та висот пунктів світло- віддалемірної полігонометрії при двосторонньому вимірюванні зенітних віддалей // Зб. наук.праць міжнородної науково-практичної конференції Геодезичний моніторинг, геодинаміка і рефрактометрія на межі ХХ1 століття ”. Львів, - 1998. - С. 120 - 125.