Coordinate conditional equations in a spatial triangulation network

Received: January 16, 1967
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

1. Rudskij V. I. Nekotoroe obobshhenie formul peredachi astronomicheskih koordinat i azimut. Mezhvedomstvennyj respublikanskij nauchno-tehnicheskij sbornik. «Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka», vyp. 4. Izd-vo L'vovskogo universiteta, 1966,
2. Filippov A. E. Uslovnye uravnenija shiroty, dolgoty i azimuta v seti prostranstvennoj trianguljacii. Mezhvedomstvennyj respublikanskij nauchno-tehnicheskij sbornik «Geodezija. kartografija i ajerofotos#emka», vyp. 6. Izd-vo L'vovskogo universiteta, 1967.