The impact of road transport on the pollution of land resources

2010;
: pp. 102-109
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

In the article the analysis of the impact of road transport pollution of land. A calculation of transport-level noise, complex measures of noise control measures and assessing their effectiveness, the character and structure of land use in protected zones of highways.

  1. Mykula O.Y. Kadastr pryrodnyh resursiv: navch. posib. dlja studentiv vyshhyh navchal'nyh zakladiv / Mykula O.Ja., Stupen' M.G., Peresol jak V.U. – L'viv: Novyj svit, 2006. – 192 s.
  2. Novotorov O.S. Dejaki naprjamky udoskonalennja zemel'no-kadastrovoi' systemy / O.S. Novotorov // Teorija i metody ocinjuvannja optymizacii' vykorystannja ta vidtvorennja zemel'nyh resur­siv:materialy mizhnar. nauk. konferencii'. – K., 11–14 lyst. 2002 r. – K., 2002. – S. 77–83.
  3. Soluha B.V., Fuks G.B. Mis'ka ekologija: navch. posib. – K: KNUBA, 2004 – 338 s.
  4. Derzhavni budivel'ni normy Ukrai'ny. Sporudy transportu. Avtomobil'ni dorogy. DBN. 2.3-4: 2007. – K.: Minregionbud Ukrai'ny, 2007. – 87 s.
  5. Zakon Ukrai'ny “Pro avtomobil'ni dorogy” № 2862-IV vid 08.09.2005. 6. Zakon Ukrai'ny “Pro ohoronu atmosfernogo povitrja”. – № 2556-14 vid 21.06.2001.
  6. Zakon Ukrai'ny “Pro ohoronu navkolyshn'ogo pryrodnogo seredovyshha”. – № 1268-XII (1268-12) vid 26.06.91
  7. Zakon Ukrai'ny “Pro ohoronu zemel'”. – № 963-IV vid 19.06.2003.
  8. Zakon Ukrai'ny “Pro ratyfikaciju konvencii' pro ocinku vplyvu na navkolyshnje seredovyshhe u transportnomu konteksti”. – № 534-XIV vid 19.03.99.