Вплив автомобільного транспорту на забруднення земельних ресурсів

1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”

Проаналізовано вплив автомобільного транспорту на забруднення земельних ділянок. Розглянуто розрахунки рівня транспортного шуму, способи застосування комплексу шумозахисних заходів і оцінка їх ефективності, проаналізовано характер і структура використання земельних ресурсів в охоронних зонах автодоріг.

1. Микула О.Я. Кадастр природних ресурсів: навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів / Микула О.Я., Ступень М.Г., Пересол як В.Ю. – Львів: Новий світ, 2006. – 192 с. 
2. Новоторов О.С. Деякі напрямки удосконалення земельно-кадастрової системи / О.С. Новоторов // Теорія і методи оцінювання оптимізації використання та відтворення земельних ресур¬сів:матеріали міжнар. наук. конференції. –  К., 11–14 лист. 2002 р. – К., 2002. – С. 77–83. 
3. Солуха Б.В., Фукс Г.Б. Міська екологія: навч. посіб. – К: КНУБА, 2004 – 338 с. 
4. Державні будівельні норми України. Споруди транспорту. Автомобільні дороги. ДБН. 2.3-4: 2007. – К.: Мінрегіонбуд України, 2007. – 87 с. 
5. Закон України “Про автомобільні дороги” № 2862-IV вiд 08.09.2005. 
6. Закон України “Про охорону атмосферного повітря”. – № 2556-14 від 21.06.2001. 
7. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”. – № 1268-XII (1268-12) від 26.06.91. 
8. Закон України “Про охорону земель”. – № 963-IV від 19.06.2003. 
9. Закон України “Про ратифікацію конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транспортному контексті”. –  № 534-XIV від 19.03.99.